fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

VAT

VAT: wynajem kasy fiskalnej bez prawa do ulgi

123RF
Nabywca kasy rejestrującej może odliczyć od podatku 90 proc. jej ceny netto, nie więcej niż 700 zł. Dofinansowanie nie dotyczy jednak tych urządzeń, które są używane przez podatnika na podstawie umów najmu, dzierżawy lub leasingu.

Od 1 maja 2019 r. podatnicy mogą do prowadzenia ewidencji sprzedaży używać kas rejestrujących na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze, gdy zostały one nabyte odpowiednio przez wynajmującego, wydzierżawiającego, leasingodawcę lub drugą stronę tej innej umowy o podobnym charakterze (zob. art. 111 ust.  3ca ustawy o VAT). Wynajmować można przy tym tylko kasy online, co oznacza, że wynajmem nie są objęte kasy z elektronicznym oraz papierowym zapisem kopii.

1 maja br. zmieniły się także zasady korzystania z ulgi na zakup kasy fiskalnej. Dofinansowaniem objęte są kasy fiskalne online, które mogą być używane m.in. na podstawie umów najmu, dzierżawy lub leasingu. Tak jak dotychczas, dofinansowaniem są jednak objęte jedynie wydatki na zakup kas online (zob. art. 111 ust. 4 i 5, art. 145b ust. 3 ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym od 1 maja 2019 r. oraz § 2 - 4 rozporządzenia ministra finansów z 29 kwietnia 2019 r. w sprawie odliczania lub zwrotu kwot wydanych na zakup kas rejestrujących oraz zwrotu tych kwot przez podatnika). Wydatki poniesione z tytułu najmu (dzierżawy, leasingu) kas online nie mogą więc być refundowane (pomimo spełnienia pozostałych warunków ustawowych).

Z ulgi nie skorzysta ani najemca kasy, ani wynajmujący ją. Dla wynajmującego nabyta kasa jest towarem handlowym i w tym celu została kupiona, a nie w celu ewidencjonowania. Ulga przysługuje podatnikowi w związku z ewidencjonowaniem. Takie rozwiązanie sprawia, że wynajęcie kasy przez podatnika, któremu przysługiwałoby prawo do skorzystania z ulgi na zakup kasy fiskalnej, jest zupełnie nieopłacalne.

Autor jest doradcą podatkowym

Podstawa prawna:art. 111 ust. 3ca, 4 i 5 oraz art. 145b ust. 3 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. DzU z 2018 r. poz. 2174 ze zm.)

§ 2 – 4 rozporządzenia ministra finansów z 29 kwietnia 2019 r. w sprawie odliczania lub zwrotu kwot wydanych na zakup kas rejestrujących oraz zwrotu tych kwot przez podatnika (DzU z 2019 r., poz. 820)

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA