fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Można przeprowadzić rozprawę bez należycie wezwanych stron

123RF
Kierujący rozprawą administracyjną odracza ją, jeżeli niestawienie się strony jest spowodowane przeszkodą trudną do przezwyciężenia. Odroczenie następuje także wtedy, gdy obecność strony jest niezbędna dla osiągnięcia celu rozprawy.

- Strona wezwana na rozprawę administracyjną zachorowała i wykazała to zaświadczeniem lekarskim, wnosząc o odroczenie rozprawy. Czy prowadzący rozprawę może odmówić odroczenia rozprawy, twierdząc, że przyczyna nieobecności strony była możliwa do przezwyciężenia?

Nie.

Zgodnie z art. 89 kodeksu postępowania administracyjnego (dalej k.p.a.) organ przeprowadza – z urzędu lub na wniosek strony – w toku postępowania rozprawę, w każdym przypadku gdy zapewni to przyspieszenie lub uproszczenie postępowania bądź gdy wymaga tego przepis prawa. Organ powinien przeprowadzić rozprawę, gdy zachodzi potrzeba uzgodnienia interesów stron, a także gdy jest to potrzebne dla wyjaśnienia sprawy przy udziale świadków lub biegłych albo w drodze oględzin. W myśl art. 91 § 1 k.p.a. w wezwaniu na rozprawę określa się termin, miejsce i przedmiot rozprawy. Termin rozprawy trzeba tak wyznaczyć, aby doręczenie wezwań nastąpiło przynajmniej na 7 dni przed rozprawą (art. 92 k.p.a.). Do wezwań na ro...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA