fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Sędziowie i sądy

Pracownicy sądów i prokuratur walczą o podwyżki wynagrodzeń

Fotorzepa, Andrzej Wiktor
Uchwała Rady Głównej Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP – apel o kwotowe podniesienie wynagrodzeń pracowników prokuratury i sądów.

Rada Główna Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP stwierdza, iż postulaty dotyczące podniesienia wynagrodzeń pracowników prokuratury i sądów w latach 2019-2020 nie zostały zrealizowane.

Z przykrością zauważamy, iż zasadniczy postulat, jakim jest podniesienie płac o 1000 zł, został „przykryty" pracami nad ustawami zawierającymi rozwiązania systemowe, które dotychczas nie zostały skierowane do Sejmu.

Pierwsza z nich – ustawa o planie modernizacji prokuratury, choć zawierała regulacje przewidujące podwyżki o 1000 zł brutto na etat, nigdy nie trafiła pod obrady Rady Ministrów i nie została wpisana do planu jej prac. Stan taki trwa od 2017 r.

Prace nad kolejną z ustaw - o pracownikach sądów i prokuratury prowadzono przez wiele miesięcy. 1 lipca 2019 r., ustawa ta, podobnie jak wcześniej plan modernizacji prokuratury, nie zyskała akceptacji Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów.

Rada Główna ZZP i PP RP, bazując na doświadczeniach związanych z projektem ustawy o ustanowieniu planu modernizacji prokuratury, wielokrotnie zwracała uwagę na ryzyko podzielenia losów tej ustawy przez projektowaną w Ministerstwie Sprawiedliwości ustawę o pracownikach sądów i prokuratury.

Apelujemy do Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów aby na posiedzeniu w dniu 4 lipca 2019 r. zrewidował swoje stanowisko i zaakceptował mnożnikowy system wynagrodzeń w powiązaniu z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce.

W obecnym stanie rzeczy Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP domaga się skierowania wszelkich wysiłków Rady Ministrów na podniesienie płac pracowników prokuratury i sądów o kwotę 1000 zł w 2019 r. poprzez nowelizację ustawy budżetowej.

Podkreślić należy, iż postulowana korekta wynagrodzeń o kwotę 1000 zł. stanowi jedynie wyrównanie spadku ich realnej wartości, który nastąpił w rezultacie zamrożenia funduszu płac w latach 2009-2015.

Wnioskowane od wielu miesięcy podwyżki, w ocenie Rady, winny stanowić punkt wyjścia do prac nad rozwiązaniami systemowymi. Rada Głowna stoi jednakże na stanowisku, iż możliwe jest jeszcze w obecnej kadencji przyjęcie gotowego już od kilkunastu miesięcy – planu modernizacji prokuratury. Wystarczająca do realizacji tego celu byłaby inicjatywa władzy wykonawczej poparta szybką ścieżką legislacyjną w parlamencie.

Rada Główna ZZP i PP RP jest przekonana, że tylko natychmiastowa interwencja rządzących jest w stanie zatrzymać postępujący proces degradacji kadry pracowników prokuratury i sądów, a w szczególności narastającą falę odejść, którą próbuje się zneutralizować poprzez wysiłki zmierzające do zatrudnienia na nowo osób, które odeszły na emerytury.

Przypominamy jednocześnie jeden z punktów porozumienia pomiędzy Ministrem Sprawiedliwości – Prokuratorem Generalnym, a związkami zawodowymi z grudnia 2018 r. Zgodnie z jego brzmieniem: „Minister Sprawiedliwości - Prokurator Generalny podczas prac nad projektem budżetu na 2020 rok, jako priorytet deklaruje podjęcie działań zmierzających do zwiększenia wynagrodzeń pracowników sądów powszechnych i powszechnych jednostek prokuratury." Odnosząc się do tego stwierdzenia oczekujemy informacji jakie działania podjęto w kierunku realizacji tego zobowiązania.

Rada Główna wyraża głębokie zaniepokojenie faktem nieprzyjęcia w dniu 28 maja 2019 r. przez Komisję Sprawiedliwości i Praw Człowieka Sejmu RP Dezyderatu w sprawie sytuacji płacowej pracowników prokuratury i sądów. Domagamy się aby jeszcze w tej kadencji taki Dezyderat został uchwalony, tym bardziej, że wśród przedstawicieli większości parlamentarnej dominuje przekonanie o rażąco niskich uposażeniach pracowników wymiaru sprawiedliwości.

Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP z zaniepokojeniem podchodzi do sytuacji, w której niektóre - liczniejsze grupy zawodowe działające w sferze budżetowej otrzymują podwyżki, a inne – słabsze są marginalizowane i pomijane. Stanowi to w naszej ocenie przejaw dyskryminacji. W tym stanie rzeczy Rada zauważa konieczność zjednoczenia wszystkich pracowników sfery budżetowej, którzy nie otrzymali podwyżek wokół postulatu podniesienia wynagrodzeń przed zakończeniem bieżącej kadencji parlamentarnej.

Rada Główna apeluje do działających w sferze budżetowej związków zawodowych o przystąpienie do wspólnych działań protestacyjnych jesienią 2019 r. w przypadku dalszego ignorowania słusznych postulatów płacowych.

- Chcemy systemu mnożnikowego bo to rozwiązanie na lata. Jest to taki bezpiecznik chroniący przed ewentualnym zamrożeniem płac, które spowodowało również obecny kryszy kadrowo – finansowy w wymiarze sprawiedliwości. Gdyby Ministerstwo Finansów nadal trwało w swoim uporze będziemy proponować podwyżki kwotowe w ujęciu trzyletnim w wysokości 1500-1800 zł. podobnie jak w niedoszłej ustawie o planie modernizacji prokuratury. Oprócz tego aktualny jest postulat nowelizacji budżetu na 2019 r. - mówi "Rzeczpospolitej" Jacek Skała, prokurator.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA