fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Sędziowie i sądy

Opinia KRS w sprawie nowelizacji Prawa o ustroju sądów powszechnych

Fotorzepa, Marian Zubrzycki
Krajowa Rada Sądownictwa przedstawiła swoją opinię o nowelizacji ustawy Prawa o ustroju sądów powszechnych.

Przypomnijmy, iż w środę projekt noweli Prawa o ustroju sądów powszechnych, autorstwa PiS, został zdjęty z porządku obrad Sejmu. Miałby on wejść w życie - jak zaproponowano - 1 lipca. W poselskiej propozycji chodzi m.in. o zmianę modelu powoływania prezesów oraz wiceprezesów "w kierunku zwiększenia wpływu ministra sprawiedliwości na obsadę stanowisk". Dzisiaj opinie na jego temat przedstawiła Krajowa Rada Sądownictwa.

Dokument liczy 20 stron. Na wstępie KRS zaznacza, iż krytycznie ocenia projektowane rozwiązania, ponieważ ich podstawowym celem jest dalsze, znaczące podporządkowanie sądów powszechnych Ministrowi Sprawiedliwości, który jest organem władzy wykonawczej oraz zajmuje stanowisko Prokuratora Generalnego.

- Wzmocnienie pozycji Ministra Sprawiedliwości, pełniącego jednocześnie funkcję Prokuratora Generalnego, który otrzyma znaczne uprawnienia o charakterze arbitralnym wobec sądów i sędziów, pozostaje w rażącej sprzeczności z zasadą trójpodziału władzy wyrażoną w art. 10 i art. 173 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej - wskazuje KRS.

- Rozwiązanie to narusza także zasadę niezawisłości sędziowskiej przewidzianą w art. 178 Konstytucji, której podstawowym celem jest ochrona obywateli oraz sformułowaną w art. 173 Konstytucji zasadę niezależności i odrębności sądów - dodaje Rada.

Dalej KRS odnosi się do poszczególnych rozwiązań zawartych w ustawie.

Jak czytamy w opinii "zgodnie z projektowanymi przepisami Minister Sprawiedliwości uzyska kompetencję do arbitralnego, jednoosobowego powoływania i odwoływania prezesów sądów apelacyjnych, prezesów sądów okręgowych i prezesów sądów rejonowych, z jednoczesnym zupełnym pozbawieniem samorządu sędziowskiego wpływu na te decyzje."

- Rozwiązanie zakładające pełną swobodę Ministra Sprawiedliwości w zakresie powoływania prezesów sądów narusza konstytucyjne standardy niezależności i odrębności sądownictwa od innych władz - wytyka KRS.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA