fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Rynek pracy

Rynek pracownika wymusza zmiany na pracodawcach

Małgorzata Sarzalska z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zachęcała pracodawców i pracowników do skorzystania z platformy rodzinaipraca.gov.pl.
Rzeczpospolita
W warunkach rosnącej konkurencji o kandydatów do pracy firmy muszą zwracać większą uwagę na potrzeby pracowników, w tym te dotyczące godzenia ról społecznych i zawodowych. Chce im w tym pomóc resort pracy.

Ponad siedmiu na dziesięciu pracodawców ocenia, że pozyskanie odpowiednich pracowników jest dzisiaj trudniejsze niż przed rokiem. Nic dziwnego, skoro ponad połowa firm, które w ciągu ostatnich 12 miesięcy poszukiwały pracowników, nie zdołała zrekrutować założonej liczby osób spełniających ich wymagania. Te liczby kilkukrotnie przypominano podczas zorganizowanego przez „Rzeczpospolitą" Forum HR.

Wtorkowa konferencja była okazją do wymiany opinii i doświadczeń ekspertów i praktyków HR oraz przedstawicieli firm działających na rynku pracy, który w coraz większym stopniu staje się „rynkiem pracownika".

Sytuację firm utrudnia wysoki na tle Unii Europejskiej odsetek biernych zawodowo Polaków. W przedziale osób w wieku 25–64 lata wynosi on w Polsce 24,5 proc.

 

Godzenie ról

– Bariera trudności pogodzenia życia zawodowego z prywatnym często uniemożliwia podjęcie pracy – przypominała Małgorzata Sarzalska z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, prezentując podczas Forum HR „Rzeczpospolitej" nowe narzędzie, które zarówno firmom, jak również samym pracownikom powinno ułatwić pokonanie tej bariery. Jest nim nowa interaktywna platforma internetowa ministerstwa (rodzinaipraca.gov.pl.), która przybliża wiedzę na temat mechanizmów i instrumentów ułatwiających godzenie życia zawodowego z rodzinnym, a tym samym stworzenie klimatu sprzyjającego rodzinie.

Platforma powstała w wyniku prowadzonego od 1,5 roku i współfinansowanego z unijnych funduszy projektu, który miał m.in. określić, co utrudnia tworzenie takiego klimatu w polskich firmach. Okazało się, że główną barierą jest brak wiedzy o tym, z jakich rozwiązań można skorzystać, z jakimi wiążą się one kosztami i jakie wynikają z nich korzyści. Taka niewiedza budzi obawy i niechęć do wprowadzania zmian.

Jak przypominała Małgorzata Sarzalska, są regulacje prawne pozwalające wprowadzić ruchomy/zadaniowy czas pracy, telepracę czy job-sharing (podział etatów) oraz regulujące kwestię inwestycji w przyzakładowy żłobek lub przedszkole.

Problem w tym, że na razie z takich udogodnień korzysta niewielu pracowników w Polsce; jedynie co trzeci może decydować o godzinie rozpoczęcia lub zakończenia pracy. Tymczasem należymy do najdłużej pracujących narodów w Europie – według danych Eurostatu statystyczny Polak spędza w pracy 40,42 godz. tygodniowo.

Nic więc dziwnego, że około połowy pracowników ma problem z pogodzeniem obowiązków rodzinnych z pracą, co powoduje u nich dodatkowy stres, a w rezultacie wymierne straty dla przedsiębiorstw.

Po inspirację i radę

Jak pokazują międzynarodowe badania, zaburzony bilans życiowy sześciokrotnie zwiększa prawdopodobieństwo odczuwania silnego stresu w pracy. Trzykrotnie rośnie wtedy ryzyko depresji i aż 12-krotnie zwiększa się prawdopodobieństwo wypalenia zawodowego.

– W rezultacie mamy wzrost liczby absencji w firmach i spadek efektywności – zaznaczała przedstawicielka MRPiPS. Pracodawcy chcący tego uniknąć mogą teraz poszukać inspiracji i porad na platformie ministerstwa. Znajdą tam również informacje dotyczące mechanizmów godzenia ról społecznych i zawodowych, korzyści oraz kosztów różnych działań, a także konkretnych rozwiązań prawnych, które umożliwiają ich wprowadzenie.

– Często okazuje się, że główną barierą nie są regulacje prawne, ale kwestia organizacji pracy – mówiła Małgorzata Sarzalska, dodając, że na platformie można znaleźć ok. 60 narzędzi godzenia ról i ok. 50 porad dla pracodawców i pracowników dotyczących możliwości wsparcia rodziców, rozwoju czy organizacji miejsca pracy. Wszystkie sprawdzono w praktyce – w badaniu, które w ramach projektu objęło 36 przedsiębiorstw odwzorowujących różnorodność polskiego biznesu (analizowano firmy różnej wielkości z różnych branż i regionów kraju). Na tej podstawie przeanalizowano możliwości, bariery, wyzwania oraz korzyści płynące z wdrażania mechanizmów godzenia ról zawodowych i społecznych.

Poznać potrzeby

Pracownicy sami mogą sprawdzić, czy i jak sobie z tym radzą poprzez dostępny na platformie autotest – mierzący ich „Ogólny indeks równowagi" (worklife balance). Jak zwracała uwagę ekspert MRPiPS, kluczową kwestią jest komunikacja; zanim firma wprowadzi działania ułatwiające pracownikom godzenie ról, powinna zbadać ich potrzeby. Jeśli tego nie zrobi, może się okazać, że prorodzinne benefity nie będą wykorzystane. Znajomość potrzeb pracowników jest niezbędna dla ich skutecznej motywacji – przypominał uczestnikom Forum HR Krzysztof Paliwoda, konsultant z zakresu zarządzania personelem. Tymczasem jedynie 7 proc. pracodawców analizuje te potrzeby. Firmy zbyt rzadko dbają też o spójność od strony zasad rekrutacji, rozwoju, motywacji i wynagradzania pracowników. – Firma musi być czytelna. Jeśli nie znamy zasad, to w grę wchodzi lęk, co utrudnia zatrzymanie utalentowanych ludzi – ostrzegał Paliwoda.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA