fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Radcowie

Dyscyplinarki: radcowie prawni mogą zaskarżyć wyrok sądu odwoławczego, uchylający wyrok sądu I instancji i przekazujący sprawę do ponownego rozpoznania.

123RF
W postępowaniu dyscyplinarnym można korzystać ze skargi na orzeczenie wyższego sądu odwoławczego, które uchyla orzeczenie sądu pierwszej instancji i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania.

Sąd Najwyższy w składzie siedmiu sędziów nie miał w czwartek najmniejszych wątpliwości: radcowie prawni mogą korzystać ze skargi na wyrok sądu odwoławczego, uchylający wyrok sądu pierwszej instancji i przekazujący sprawę do ponownego rozpoznania. Jeśli taka skarga zostanie złożona, rozpozna ją Sąd Najwyższy.

Rzecz dotyczy postępowań dyscyplinarnych. Wniosek do SN wysłała pierwsza prezes tego sądu. Pytała o rozbieżności w orzecznictwie dotyczące spraw dyscyplinarnych u radców prawnych. Chodzi o to, czy skarga na wyrok kasatoryjny sądu odwoławczego (nowy środek zaskarżenia wprowadzony do kodeksu postępowania karnego 15 kwietnia 2016 r.) ma zastosowanie w postępowaniu dyscyplinarnym radców. A jeśli tak, kto ma taką skargę rozpoznać.

– Usunięcie rozbieżności ma zasadnicze znaczenie dla stron postępowania dyscyplinarnego. Nie mniejsze ma dla jednolitości orzecznictwa sądowego – uzasadniała wniosek prof. Małgorzata Gersdorf.

–Potrzeba zapewnienia należytej sprawności postępowania dyscyplinarnego jest większa niż w przypadku innych przestępstw – uznał SN. Powód? Okresy przedawnienia przewinień dyscyplinarnych są krótsze niż okresy przedawnienia karalności przestępstw.

– Przy tym nie są one aż tak krótkie, by uzasadniały obawy, że stosowanie skargi w postępowaniu dyscyplinarnym może prowadzić do przewlekłości postępowania. A ta może skutkować nawet upływem terminu przedawnienia – uzasadniał SN. Co więcej, jego zdaniem skarga z założenia ma przeciwdziałać przewlekłości postępowania, chroniąc przed niezasadnym uchylaniem wyroków i przekazywaniem spraw do ponownego rozpoznania.

Jak zauważa Sąd Najwyższy, postępowanie dyscyplinarne jest także rodzajem postępowania represyjnego. W konsekwencji aktualne jest stwierdzenie, że „spóźniona sprawiedliwość jest zaprzeczeniem sprawiedliwości", a kara wymierzona po długim czasie od popełnienia przewinienia traci swój walor prewencji indywidualnej i generalnej.

W uchwale wyjaśniono, że w drodze odpowiedniego stosowania przepisów o skardze właściwy funkcjonalnie do rozpoznania skargi w postępowaniu dyscyplinarnym radców prawnych będzie nadal, tak jak w postępowaniu karnym, Sąd Najwyższy.

sygnatura akt: I KZP 9/17

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA