fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Zamiana niepieniężnych składników firmowego majątku - jak ująć w księgach rachunkowych

Fotorzepa, Jerzy Dudek
Zawarcie transakcji, w ramach której przedsiębiorca traci kontrolę nad jednym składnikiem aktywów i uzyskuje w zamian kontrolę nad ich innym składnikiem wywołuje określane skutki podatkowe. Należy również odpowiednio ująć je w księgach rachunkowych.

Zgodnie z art. 555 i art. 603 k.c., w ramach umowy zamiany każda ze stron zobowiązuje się przenieść na drugą stronę własność rzeczy (ruchomości i nieruchomości), a także praw majątkowych (prawa na dobrach niematerialnych, prawa rzeczowe w tym akcesoryjne, udziały i akcje, wierzytelności i roszczenia), zespołów rzeczy i praw (przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część) oraz energii (elektrycznej, cieplnej, wodnej, gazowej) w zamian za zobowiązanie się do przeniesienia własności innej rzeczy (prawa, zespołu rzeczy i praw, energii).

Obowiązki stron

Podstawowe obowiązki stron umowy zamiany są takie same, różny jest natomiast przedmiot wzajemnych świadczeń. Do zamiany stosuje się odpowiednio przepisy o sprzedaży (np. w zakresie rękojmi za wady, sprzedaży na próbę, czy prawa odkupu). Pamiętać również należy, że jeżeli przedmiotem umowy zamiany są nieruchomości, to umowa taka dla swojej ważności wymaga formy aktu notarialnego (art. 158 k.c.). Z kolei, przen...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA