fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Sposoby ustalania wyniku finansowego w księgach rachunkowych

123RF
Jednym z najważniejszych parametrów służących do oceny kondycji finansowej jednostki jest jej wynik finansowy. Stanowi on również podstawę do wyliczania licznych wskaźników, na podstawie których poddaje się ocenie efektywność i zyskowność działalności.

W artykule omawiamy rachunek wyników dla jednostek innych niż zakłady ubezpieczeń, reasekuracji i banki.

Algorytm jego ustalania jest zaprezentowany w rachunku zysków i strat, zwanym również rachunkiem wyników. Rachunek zysków i strat informuje użytkowników sprawozdania finansowego o efektywności poszczególnych rodzajów prowadzonej działalności i o źródłach wypracowanego zysku bądź poniesionej straty.

Czytaj też: Bilansowe ustalanie wyniku finansowego netto

Istotne aspekty ustalania wyniku finansowego to:

- stosowany rachunek zysków i strat (kalkulacyjny albo porównawczy), który determinuje sposób ustalenia wyniku;

- przyporządkowanie poszczególnych kategorii przychodów i kosztów do właściwych pozycji rachunku zysków i strat, co pozwala na identyfikację źródeł straty bądź zysku.

Sposób ustalania wyniku nie jest precyzyjnie regulowany w ustawie o rachunkowości (dalej: uor). Nie więcej wskazówek w tym zakresie znajdziemy w Międzynarodowych Stan...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA