fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Prawo autorskie

Dyrektywa w sprawie praw autorskich ma wzmocnić pozycję posiadaczy tych praw w internecie

Bloomberg
Poszerzenie treści dostępnych w sieci i większa pewność prawna dla podmiotów działających online – to główne cele zmian.

W środę Komisja Europejska, podczas orędzia o stanie Unii, zaprezentowała też swoje propozycje zmian w prawie autorskim. Mają wprowadzić narzędzia wspierające innowacje w instytucjach edukacyjnych, badawczych i kulturowych, bardziej zrównoważony rynek dla twórców, sektorów kreatywnych i prasy. Dyrektywa w sprawie praw autorskich ma przede wszystkim wzmocnić pozycję posiadaczy tych praw podczas negocjowania warunków i sposobów płatności za korzystanie z ich treści online przez platformy internetowe, takie jak YouTube czy Dailymotion.

Będą one musiały stosować środki automatycznego wykrywania utworów muzycznych lub audiowizualnych, co ułatwi uprawnionym identyfikowanie swoich dzieł, wydawanie zgody na publikację lub żądanie ich usunięcia. Wydawcy prasowi zostaną oficjalnie uznani za podmioty praw autorskich, zyskają silniejszą pozycję negocjacyjną wobec korzystających z ich treści portali internetowych, mediów społecznościowych, agregatorów informacji czy wyszukiwarek. Ma to się również przyczynić do zwalczania piractwa.

Projekt dyrektywy nakłada jednak na producentów i wydawców także obowiązki. Będą musieli zapewnić przejrzystość informowania twórców lub wykonawców o zyskach z ich utworów. Nowelizacja ustanawia też mechanizm ułatwiający twórcom i wykonawcom wynegocjowanie uczciwego udziału w wynagrodzeniu z producentami i wydawcami.

Zaproponowane przepisy mają ułatwić nadawcom uzyskanie zezwoleń na programy nadawane równocześnie w sieci i w telewizji oraz usługi typu catch-up udostępniane w innych państwach. Zamiast indywidualnie negocjować z każdym podmiotem praw autorskich operatorzy oferujący pakiety kanałów telewizyjnych z innego państwa UE będą mogli korzystać z licencji udzielonych przez organizacje zbiorowego zarządzania. Ułatwienia te obejmą też usługi wideo na żądanie. Mają być też uruchomione platformy licencyjnych.

Z kolei państwa będą musiały wprowadzić przepisy pozwalające tym instytucjom zajmującym się dziedzictwem kulturowym na zachowanie i transgraniczne udostępnianie w formie cyfrowej utworów chronionych prawem autorskim, które nie są już dostępne publicznie.

Komisja zaproponowała także wprowadzenie wyjątku umożliwiającego placówkom edukacyjnym transgraniczne wykorzystywanie materiałów dydaktycznych za pomocą narzędzi cyfrowych podczas kursów internetowych. Jeden na czterech nauczycieli napotyka ograniczenia wynikające z praw autorskich podczas cotygodniowych zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem technologii cyfrowych.

Wnioski przyjęte przez Komisję są częścią strategii jednolitego rynku cyfrowego. Projekt dyrektywy musi jeszcze zatwierdzić Parlament Europejski i Rada.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA