fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Postępowanie podatkowe

Nadpłata podatku w formie gruntu też do zwrotu

123RF
Fiskus nie może odmówić zwrotu nadpłaty tylko dlatego, że podatnik uregulowal należność podatkową poprzez oddanie nieruchomości, a nie przelewając pieniądze.

Tak uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy w niedawnym wyroku w sprawie zwrotu nadpłaty podatku od nieruchomości.

Sprawa trafiła na sądową wokandę w wyniku wniosku spółki o stwierdzenie nadpłaty podatku od nieruchomości za lata 2009–2014. Nadpłata, o którą wystąpiła spółka – właściciel opodatkowanych nieruchomości – wynikała z błędnego opodatkowania hali i wiaty.

Organ nie kwestionował wynikającego z korekty sposobu obliczenia podatku, ale odmówił stwierdzenia nadpłaty za 2012 r. W tym roku spółka zapłaciła podatek w nietypowy sposób – część daniny uregulowała, przenosząc na fiskusa własność nieruchomości. Taką możliwość przewiduje ordynacja podatkowa.

Pozostała część podatku za 2012 r., zapłacona przez spółkę w formie pieniężnej, po korekcie okazała się niższa od podatku należnego, wynikającego ze złożonej korekty.

Organy podatkowe obu instancji stwierdziły, że w takim przypadku nie można stwierdzić nadpłat. A co za tym idzie – nie można dokonać zwrotu.

Tłumaczyły, że nadpłatą jest kwota nadpłaconego lub nienależnie zapłaconego podatku, a zapłatę można utożsamiać tylko z wpłatą na rachunek organu podatkowego.

– Ustawodawca przewidział inne niż stwierdzenie nadpłaty procedury kontroli takich form realizacji obowiązków podatkowych – uzasadniało samorządowe kolegium odwoławcze. Nie sprecyzowało jednak, jakie dokładnie to procedury.

Sąd odrzucił takie rozumowanie.

– Przyjęcie stanowiska organu oznaczałoby, że na gruncie podatkowym w korzystniejszej sytuacji byliby podatnicy dokonujący zapłaty podatku w formie klasycznej: gotówkowej lub polecenia przelewu, aniżeli ci, którzy należność podatkową regulują w inny, dopuszczalny przepisami prawa podatkowego sposób – zauważył sąd. I wyraźnie stwierdził, że takie rozróżnienie nie jest dopuszczalne.

Akceptacja poglądu organów podatkowych oznaczałaby dla spółki konieczność dochodzenia zwrotu na drodze cywilnoprawnej. Sąd tłumaczył, że procedura zwrotu nadpłaty jest mniej skomplikowana.

Sygnatura akt I SA/Bd 862/15

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA