Podatki

Nagroda burmistrza za szczególne osiągnięcia w sporcie lub kulturze z PIT-8c

123RF
Przyznana przez urząd miasta gratyfikacja dla funkcjonariuszy, sportowców i ludzi kultury to przychód z innych źródeł, który sami rozliczają.

Krajowa Informacja Skarbowa wyjaśniła, jakie obowiązki wobec fiskusa mają instytucje, które wypłacają osobom fizycznym pieniądze lub dają bonusy rzeczowe za szczególne osiągnięcia.

Z pytaniem zwrócił się urząd miasta, który przyznaje mieszkańcom nagrody w różnych kategoriach, m.in. za wyniki sportowe dla sportowców i trenerów oraz za osiągnięcia w dziedzinie kultury dla artystów i animatorów. Nagrody okolicznościowe otrzymują też policjanci, strażnicy miejscy oraz pracownicy muzeów i teatrów. Mają one charakter indywidualny i są przyznawane za szczególne osiągnięcia w poprzednim roku kalendarzowym lub za całokształt działalności. Mogą mieć postać pieniężną lub rzeczową. Laureatami są osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej.

Urzędnicy mieli wątpliwości, w jaki sposób ich rozliczyć i czy muszą pobierać zaliczki na podatek.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej przypomniał, że ustawa o PIT wymienia różne źródła przychodów, m.in. inne źródła (art. 10 ust. 1 pkt 9). Z kolei zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o PIT przychodami z innych źródeł są m.in.: nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12–14 i art. 17. Dyrektor KIS uznał na tej podstawie, że nagrody pieniężne oraz wartość nagród rzeczowych są dla laureatów przychodem z innych źródeł. Oznacza to, że urząd nie ma obowiązku poboru zaliczki na podatek dochodowy. Musi natomiast sporządzić dla nagrodzonych osób informację PIT-8C, w której wykazuje się przychody z innych źródeł, z kapitałów pieniężnych i wypłacone stypendia. Informację PIT-8c za dany rok sporządza się do końca lutego następnego roku dla podatnika i urzędu skarbowego.

– W tej sytuacji nagrodzony sam rozlicza podatek. Powinien wykazać kwotę wynikającą z PIT-8c w składanym za 2017 r. formularzu PIT-36, właściwym dla dochodów, od których płatnik nie pobrał zaliczki. W tym samym zeznaniu rozlicza też dochody z pracy i od całości płaci PIT według skali, czyli stawek 18 i 32 proc. – mówi prawnik Marcin Malinowski.

Brak PIT-8c nie zwalnia nagrodzonego z rozliczenia. Jeśli podatnik podejrzewa, że otrzymana nagroda czy inny bonus jest opodatkowany, powinien wykazać ją w zeznaniu.

numer interpretacji: 0115-KDIT2-2.4011. 340.2017.1.RS

Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL