fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Czy korekta kosztów dotyczy leasingu

Przepis nakazujący sankcyjną korektę kosztów stosuje się dopiero wtedy, gdy wydatek został prawidłowo rozpoznany jako koszt i zaliczony na zasadzie memoriałowej, ale nie zapłacono za niego we wskazanym terminie.

Spółka zamierza w prowadzonej działalności korzystać z maszyn i urządzeń na podstawie umów leasingu finansowego. Będą one spełniać warunki wymienione w art. 17f ust. 1 ustawy o CIT. Łączny termin płatności rat leasingowych będzie dłuższy niż 60 dni. Firma tłumaczyła, że zamierza amortyzować przedmioty leasingu na postawie art. 16a ust. 2 pkt 3 ustawy o CIT.

Spółka zapytała, czy w odniesieniu do odpisów amortyzacyjnych od lesingowanych składników majątku będzie miał zastosowanie art. 15b ustawy o CIT. Fiskus uznał, że tak. Zwrócił uwagę na cel wprowadzenia obowiązku korekty kosztów w przypadku zaległości płatniczych. Była nim poprawa płynności finansowej przedsiębiorców, ograniczenie zatorów płatniczych w gospodarce oraz zwiększenie dyscypliny płatniczej między przedsiębiorcami. Uregulowania art. 15b odnoszą się również do środków trwałych niestanowiących własności spółki będących przedmiotem leasingu. Zdaniem urzędników w sytuacji, gdy termin płatności poszcze...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA