fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Parabanki

Sytuacja kas spółdzielczych nadal bardzo zła

Fotorzepa
Rzeczywiste wyniki SKOK mogą być znacznie gorsze niż te prezentowane przez kasy – wynika z raportu Komisji Nadzoru Finansowego.
Na podstawie analizy danych sprawozdawczych należy stwierdzić, że sytuacja spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) na koniec września pozostawała bardzo trudna – ocenia Komisja Nadzoru Finansowego. Problemem są przede wszystkim słabe wyniki i kiepska jakość bilansu przedstawicieli tego sektora.
Strata netto 41 kas działających na koniec września tego roku wyniosła 65,2 mln zł wobec 37,7 mln zł straty rok wcześniej. Przy czym nadal istotny (pozytywny) wpływ na wyniki sektora miały jednorazowe transakcje związane ze sprzedażą portfeli wierzytelności przeterminowanych. Negatywny wpływ na wyniki miały pogarszająca się jakość portfela kredytowo-pożyczkowego, spadek przychodów z działalności podstawowej oraz obciążenia podatkowe.
Strata oznacza, że wynik finansowy nie stanowi źródła zasilenia funduszy własnych kas, które od dawna są zbyt niskie i kurczą się. Co gorsza, wynik kas prawdopodobnie powinien być znacznie niższy. Jak wskazuje Komisja Nadzoru Finansowego, powołując się na ustalenia nadzoru inspekcyjnego i analitycznego, rezultaty finansowe niektórych kas powinny zostać obniżone o łączną kwotę w wysokości 425 mln zł.
Biorąc pod uwagę zaraportowane wyniki, fundusze własne kas wciąż prowadzących działalność obniżyły się aż o 36,5 proc., czyli o 206 mln zł, i wyniosły na koniec września 359 mln zł. W efekcie współczynnik wypłacalności kas zmniejszył się kolejny raz, tym razem o 1,93 pkt proc., do poziomu 3,55 proc. Ale jeśli uwzględniono by wskazane przez KNF wyniki nadzoru analitycznego i inspekcyjnego, wartość funduszy własnych kas obniżyłaby się do -65 mln zł, a współczynnik wypłacalności do -0,67 proc.
Słaba kondycja sektora skutkuje kolejnymi problemami. Od stycznia do września liczba kas prowadzących działalność zmniejszyła się o siedem podmiotów (na koniec września było ich 41). SKOK Wyszyńskiego i Powszechna zostały przejęte przez bank, działalność SKOK Kujawiak, Polska, Jowisz, Arka i Skarbiec została zawieszona. W listopadzie KNF podjęła decyzję o przejęciu SKOK Profit przez bank.
Do tego grona mogą dołączyć kolejne, bo na koniec września 32 kasy oraz Kasa Krajowa były objęte postępowaniami naprawczymi, a dziesięć kas realizowało programy naprawcze zatwierdzone przez KNF.
Suma bilansowa sektora na koniec września wyniosła 11,38 mld zł i od początku tego roku zmniejszyła się o 7,7 proc. Biorąc pod uwagę jedynie kasy, które wciąż działały na koniec września, wartość aktywów zmalała o 3,2 proc.
Depozyty SKOK są objęte ochroną przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny, więc członkowie kas mający środki do 100 tys. euro mogą się czuć bezpiecznie. Ale nie banki komercyjne. Pieniądze na BFG pochodzą ze składek banków, bo kasy dopiero niedawno zaczęły je płacić. Do tej pory SKOK kosztowały już BFG 4 mld zł.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA