fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Uprawnienie do odbioru korespondencji z banku

123rf
- Bank przesłał pisemne oświadczenie o wypowiedzeniu umowy kredytu na mój adres zamieszkania (inny niż adres do korespondencji wskazany w umowie). Odebrała je konkubina. W tym czasie bowiem przebywałem w zakładzie karnym, o czym nie powiadomiłem banku. Partnerka, na skutek zapomnienia, przekazała mi jednak ww. pismo dopiero po trzech miesiącach. Uważam, że skoro wypowiedzenie umowy odebrała konkubina, w dodatku przesłano je na inny adres niż podany w umowie, to nie odniosło ono skutku, a umowa nadal obowiązuje. Bank ma odmienny pogląd. Kto ma rację – pyta pan Kazimierz.

Jak się przyjmuje w orzecznictwie, wysłanie pisma zawierającego oświadczenie o wypowiedzeniu umowy na inny adres niż w niej wskazany nie wyklucza przyjęcia, że doszło do złożenia oświadczenia adresatowi (tak np. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 26 stycznia 2017 r., II CSK 209/16 oraz wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 11 czerwca 2019 r., V ACa 495/18).

W przypadku czytelnika, pismo zawierające oświadczenie banku o wypowiedzeniu umowy kredytu, odebrała zamieszkała z nim, konkubina, a ten zapoznał się z treścią wypowiedzenia, doszło więc ono do niego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią (art. 61 § 1 k.c.). Czytelnik nie twierdzi, że jego partnerka nie była uprawniona do odbioru adresowanej do niego korespondencji jako dorosły domownik. Przyjąć zatem należy, że osoba odbierająca korespondencję, zgodnie z art. 37 ust. 2 pkt 3a ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, przekazała ją czytelnikowi, a zatem treść oświadczenia o wypowiedzeniu umowy ...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA