fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Kadry

Ochrona przedemerytalna tylko do końca terminowej umowy

123RF
Osoba zatrudniona na czas określony również podlega ochronie przedemerytalnej. Nie oznacza to jednak, że pracodawca musi przedłużyć taką umowę do czasu osiągnięcia przez pracownika wieku emerytalnego.

W myśl art. 39 k.p. pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę osobie, której brakuje do osiągnięcia wieku emerytalnego nie więcej niż 4 lata, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia jej uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku. Zakaz ten obowiązuje w stosunku do wszystkich rodzajów umów, które mogą zostać rozwiązane w trybie wypowiedzenia, tj. zarówno do tych zawartych na czas nieokreślony, jak i określony. Potwierdził to Sąd Najwyższy, który w wyroku z 18 grudnia 2014 r. (II PK 50/14) uznał, że pracownik zatrudniony na podstawie terminowej umowy o pracę podlega ochronie przedemerytalnej, nawet jeśli zawarta umowa rozwiąże się przed osiągnięciem przez niego wieku emerytalnego.

Dwa wyjątki

Możliwość wypowiedzenia umowy o pracę pracownikowi w przedemerytalnym wieku ochronnym dopuszczono wyłącznie w przypadku:

- ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy (art. 411 § 1 k.p.), a także

- w razie uzyskania przez pracownika prawa do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy (art. 40 k.p.).

W innych przypadkach pracodawca nie ma prawa wypowiedzieć pracownikowi w przedemerytalnym wieku ochronnym umowy o pracę, nawet w razie likwidacji stanowiska pracy, które ten pracownik zajmuje.

W celu przejścia na emeryturę pracownik powinien sam rozwiązać umowę o pracę na mocy porozumienia stron lub złożyć wypowiedzenie z zachowaniem okresu wypowiedzenia.

Upływ czasu

Jednak zakaz z art. 39 k.p. nie oznacza, że pracownik jest chroniony przed rozwiązaniem umowy terminowej wraz z upływem czasu, na który ją zawarto.

Przykład

Umowa na czas określony została zawarta do 30 listopada. Na 1 grudnia pracownikowi brakuje 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego. Mimo to umowa uległa rozwiązaniu. Ochrona z art. 39 k.p. nie oznacza, że pracodawca musi przedłużyć umowę terminową. Rozwiązuje się ona w dacie w niej wskazanej.

Rozwiązanie umowy na czas określony w okresie ochrony przedemerytalnej z powodu upływu terminu, na który została zawarta, pozostaje zatem w zgodzie z przepisami kodeksu pracy. Nie dojdzie tu do naruszenia art. 39 k.p. – choć zatrudnienie ustanie, to nie w wyniku wypowiedzenia złożonego przez pracodawcę.

Pracodawca może oczywiście przedłużyć aktualną umowę o pracę na czas określony do czasu osiągnięcia przez pracownika wieku emerytalnego albo zawrzeć z nim kolejną umowę o pracę na czas określony lub nieokreślony. Jednak w świetle obowiązujących przepisów k.p., nie ma takiego obowiązku.

—Zygmunt Łobejko

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA