fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Kadry

ZUS sfinansuje modernizacje związaną z BHP

Fotorzepa
Przedsiębiorcy, którzy w najbliższym czasie planują modernizację w firmie, mogą liczyć na wsparcie z ZUS. Dofinansowania są przyznawane na wszelkie inwestycje poprawiające bezpieczeństwo i higienę pracy. Wniosek w tej sprawie musi być jednak dobrze przygotowany. Na pytania przedsiębiorców odpowiadała Beata Froń, ekspert z ZUS.

Rz: Odezwała się do mnie ostatnio firma oferująca wentylację i poinformowała mnie, że zmodernizują mi system oczyszczania powietrza i zapłacę za to tylko niewielką część ceny, a resztę dołoży ZUS. Czy to prawda?

Beata Froń: Każdy przedsiębiorca może złożyć wniosek o dofinansowanie modernizacji, której celem jest poprawa warunków bezpieczeństwa i higieny pracy. Do takiego wniosku należy dołączyć pomiary czynników szkodliwych, które zostaną zniwelowane w wyniku planowanej inwestycji. Potrzebna będzie także ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach, których ma dotyczyć przebudowa i zdjęcia tych stanowisk pracy. Ostatecznej oceny kwalifikowalności wniosku dokonuje ekspert na etapie oceny merytorycznej.

Produkujemy urządzenia z metalu, zatrudniamy 86 osób. Z dotychczasowych badań BHP wynika, że nie przekraczamy żadnych norm, ale chcielibyśmy zmniejszyć poziom hałasu i zapylenie, jakie powstają przy cięciu metalowych elementów. Czy możemy liczyć na dofinansowanie?

Jak najbardziej. W takim przypadku w rachubę wchodzi projekt inwestycyjno-doradczy, w którym ZUS może dofinansować nawet 60 proc. wartości takiej inwestycji, jednak nie więcej niż 340 tys. zł. Podstawowe informacje na ten temat można znaleźć na stronie www.zus.pl/prewencja. W tym przypadku wszystko wskazuje, że jest wiele płaszczyzn, na których możemy podjąć współpracę. Warunki pracy nie muszą przekraczać określonych w przepisach norm, abyśmy mogli dofinansować modernizację.

W materiałach ZUS na temat dotacji jest powiedziane, że przy składaniu wniosku powinniśmy przedstawić opinię akredytowanego laboratorium. Czy możemy do tego wykorzystać ekspertów, z którymi obecnie współpracujemy w zakresie BHP?

W zależności od rodzaju wykonywanych pomiarów część z nich może być wykonana przez laboratoria nieposiadające akredytacji lub przez pracowników służby BHP. Są to np.: ocena ryzyka zawodowego, pomiar obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego czy pomiar poziomu oświetlenia. W przypadku pomiarów dotyczących czynników szkodliwych, powinny być one wykonane przez akredytowane laboratoria. Jeśli laboratorium, z którym współpracuje przedsiębiorca nie ma akredytacji, to jego opinia może zostać oceniona negatywnie przez eksperta zajmującego się wnioskiem. Może on poprosić o dostarczenie pomiarów wykonanych przez akredytowane laboratorium.

Prowadzę warsztat samochodowy. Czy dofinansowanie z ZUS może pokryć koszty wymiany dotychczasowego oświetlenia na nowe? Czy jest to możliwe tylko w tych miejscach, gdzie odbywają się prace, czy także w biurze? Czy do oceny oświetlenia mamy obowiązek korzystać z akredytowanych laboratoriów?

Badanie oświetlenia może wykonać pracownik służby BHP, który ma odpowiedni sprzęt i doświadczenie w tego typu badaniach. Takie badanie przypomina sprawdzenie warunków pracy na potrzeby Państwowej Inspekcji Pracy. Jeśli w wyniku takiego badania się okaże, że oświetlenie jest niewystarczające, wówczas ZUS może pomóc sfinansować wymianę oświetlenia na nowe we wszystkich miejscach gdzie jest to uzasadnione.

Jaki jest czas rozpatrywania przez ZUS wniosku o dofinansowanie?

Termin rozpatrywania jest uzależniony od liczby wpływających wniosków do ZUS. Z uwagi na bardzo duży odzew ze strony wnioskodawców po kampanii medialnej, która odbywała się na przełomie lipca i sierpnia 2015 r., liczba wniosków wpływających do ZUS zwiększyła się kilkakrotnie. Obecnie na weryfikacje formalną wniosku oczekuje się około trzech miesięcy.

Planujemy w najbliższym czasie inwestycję w modernizację firmy. Mamy już pieniądze na ten cel, czy możemy liczyć na dodatkowe środki z ZUS i na co one mogą zostać wydane?

Obecnie przedsiębiorcy najczęściej występują o dotację na wymianę urządzeń do oczyszczania powietrza i usprawnienie procesu ręcznego przenoszenia ciężkich ładunków. Gdy inwestycja jest skomplikowana i przewiduje kilka obszarów technicznych, do przygotowania wniosku o dofinansowanie należałoby zaangażować pracownika służb BHP, albo zespół specjalistów w tym zakresie. Wielu przedsiębiorców korzysta z usług firm doradczych, ale warto stawiać im wysokie wymagania i szukać podmiotów z doświadczeniem w zakresie BHP. Dobrze przygotowany wniosek daje większe szanse na uzyskanie wsparcia.

—notował mrz

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA