fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Kadry

Na urlopie wychowawczym nie ma prawa do urlopu wypoczynkowego

123RF
Pracownik na urlopie wychowawczym nie ma prawa do urlopu wypoczynkowego za ten okres. Jednak po jego zakończeniu czas ten zalicza mu się do stażu pracy, od którego zależy wymiar należnych wakacji.

- Pracownica przebywa na urlopie wychowawczym. Czy za ten okres należy jej się urlop wypoczynkowy? – pyta czytelniczka.

Urlop wychowawczy jest szczególną formą urlopu bezpłatnego. W myśl art. 174 § 2 kodeksu pracy okresu urlopu bezpłatnego nie wlicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze. Zgodnie jednak z art. 1865 k.p. okres urlopu wychowawczego w dniu jego zakończenia wlicza się do stażu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

Zaliczanie okresu urlopu wychowawczego do uprawnień pracowniczych jest więc wyjątkiem od reguły, że czas korzystania z tego rodzicielskiego uprawnienia pomija się, licząc okres pracy, od którego zależą prawa pracownicze.

Okres urlopu wychowawczego wlicza się również do stażu pracy, od którego zależy wymiar urlopu wypoczynkowego. Wprawdzie w trakcie przebywania na wychowawczym pracownik nie nabywa prawa do urlopu wypoczynkowego, ale ten okres będzie miał znaczenie przy ustalaniu liczby dni należnych mu wakacji po powrocie do pracy z wychowawczego.

Warto dodać, że Sąd Najwyższy w wyroku z 15 lipca 1987 r. (I PR 30/87, OSNCP 1988 r. nr 12, poz. 181) stwierdził, że nie ma podstaw prawnych do udzielenia pracownicy urlopu wypoczynkowego w okresie urlopu wychowawczego także wtedy, gdy kobieta nie wykorzystała z powodu choroby części urlopu wypoczynkowego udzielonego jej bezpośrednio po zakończeniu urlopu macierzyńskiego i rozpoczęła wychowawczy. Nie ma znaczenia, że zwolnienie lekarskie obejmuje część okresu urlopu wypoczynkowego i część wychowawczego.

podstawa prawna: art. 174, art. 1865 kodeksu pracy – ustawa z 26 czerwca 1974 r. (tekst jedn. DzU z 2014 r., poz. 1502 ze zm.)

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA