fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Kadry

Łatwiej uzyskać uprawnienia instalatora odnawialnych źródeł energii

Fotolia.com
Dzięki Trybunałowi Konstytucyjnemu wiele osób będzie mogło uzyskać uprawnienia instalatora odnawialnych źródeł energii.

We wtorek Trybunał Konstytucyjny rozpoznał wniosek rzecznika praw obywatelskich w sprawie przepisów ustawy o odnawialnych źródłach energii. Chodzi konkretnie o jej art. 136 ust. 4 pkt 2. Uregulowania te uniemożliwiały uzyskanie w trybie uproszczonym certyfikatu instalatora odnawialnych źródeł energii osobom, które ukończyły specjalistyczne studia wyższe przed wejściem w życie ustawy o szkolnictwie wyższym, czyli uzyskały dyplomy przed 1 września 2005 r.

Zdaniem rzecznika budzą one zasadnicze wątpliwości co do zgodności z konstytucyjną i określoną w niej zasadą równości wobec prawa. Trybunał Konstytucyjny podzielił zarzuty rzecznika. Według niego kwestionowane przepisy naruszają konstytucję. Ustawodawca nie może arbitralnie określać sztywnego terminu przydatności wiedzy zdobytej w trakcie studiów, abstrahując od czasu, który upłynął od momentu wydania zainteresowanej osobie odpowiedniego dyplomu do chwili wystąpienia przez nią z wnioskiem o certyfikat instalatora.

Wyrok wejdzie w życie z dniem publikacji w Dzienniku Ustaw.

Dzięki orzeczeniu TK kilkadziesiąt osób, które dotychczas nie mogły starać się o uzyskanie certyfikatu instalatora odnawialnych źródeł energii, będzie mogło go uzyskać w trybie uproszczonym.

Sygnatura akt: K 16/15

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA