Tag:

Kwalifikacje Pracowników

Powiązane

Kadry

Pracownikom z zagranicy nie chodzi już wyłącznie o pieniądze

Większość cudzoziemców pracujących w Polsce chce u nas zostać na dłużej. I coraz częściej zależy im nie tylko na dobrych zarobkach.

Sztywne normy nie zablokują szkolenia osób niepełnosprawnych

Pracownik o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności może podnosić kwalifikacje zawodowe z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy. Czasu tej nauki nie wlicza się do czasu pracy.

Nie każda nauka pracownika wliczana do czasu pracy

Jeżeli pracodawca zgodził się udzielić pracownikowi wsparcia w kursie czy szkoleniu, których sam nie ma obowiązku przeprowadzić, to dni nauki nie stanowią czasu pracy.

Zwolnienie od pracy na naukę obejmuje też czas potrzebny na dojazd

Jeśli pracownik podnosi kwalifikacje z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy, ten musi mu umożliwić punktualne przybycie na zajęcia. Zmiany w grafiku kursu go z tego nie zwalniają.

Julita Karaś-Gasparska: Pracownik często jest najsłabszym ogniwem

Cyberbezpieczeństwo w firmie to nie tylko coraz lepsze zabezpieczenia techniczne. Równie ważne są szkolenia pracowników.

Pieniądze z budżetu na studia

Czy z budżetu na 2024 r. można sfinansować studia podyplomowe dla kandydatów na członków rad nadzorczych? Wg wójta jest do podnoszenie kwalifikacji zawodowych i wydatek jest dopuszczalny, a dodatkowo to wójt wykonuje budżet – pyta radna.

Opłaty za studia sprzed paru lat nie są kosztem działalności

Fiskus zabrania rozliczać w firmie wydatki na studia, na które przedsiębiorca uczęszczał jeszcze przed założeniem biznesu.

Po transferze nowe szkolenia z RODO

Pracowników przejętych przez nowego pracodawcę z tej samej grupy przedsiębiorstw trzeba przeszkolić z ochrony danych osobowych (RODO), gdy inne są procesy przetwarzania i specyfika działania nowego pracodawcy.

Import pomocy od innej firmy z preferencją

Jeśli nabywane usługi bezpośrednio służą wykonaniu świadczonym usług szkoleniowych i stanowią integralną ich część, a jednocześnie są finansowane ze środków publicznych, to powinny być objęte zwolnieniem z VAT.

Wybrani operatorzy pomogą w zdobyciu umiejętności i zawodu

Poprzez wyłonione w konkursie podmioty będzie można starać się o dofinansowanie usług szkoleniowych, doradczych lub prowadzących do potwierdzenia posiadanych kwalifikacji.