Tag: Kwalifikacje Pracowników

Powiązane

Kadry

Dostęp pracowników do szkoleń na równych prawach

Pracodawca, który pomija pracownika przy kierowaniu na szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe, wysyłając na nie inne osoby wykonujące analogiczną pracę, naraża się na zarzut stosowania dyskryminacji.

Rozwój osobisty w firmie to skuteczna karta przetargowa

Indywidualna ścieżka kariery jest jednym z powodów, dla których kandydaci wybierają konkretnego pracodawcę, a osoby już zatrudnione nie szukają nowego miejsca pracy.

Kiedy osoby wykonujące prace wymagające szczególnej sprawności psychofizycznej mogą powstrzymać się od zadań

Osoby wykonujące prace wymagające szczególnej sprawności psychofizycznej mogą powstrzymać się od zadań także wtedy, gdy ich stan psychofizyczny nie daje gwarancji bezpiecznego wykonywania obowiązków.

Łatwiej uzyskać uprawnienia instalatora odnawialnych źródeł energii

Dzięki Trybunałowi Konstytucyjnemu wiele osób będzie mogło uzyskać uprawnienia instalatora odnawialnych źródeł energii.

Kierownicze stanowisko to więcej zobowiązań i wymagań

Osoby zarządzające zakładem pracy podlegają ostrzejszej ocenie i mogą stracić posadę w razie braku zaufania co do ich lojalności czy posiadanych kompetencji. Co do zasady nie mogą one oczekiwać zapłaty za pracę po godzinach.

Formalności przed delegowaniem pracownika na budowę do Francji

Ponad 150 inspektorów pracy od końca marca monitoruje branżę budowlaną, sprawdzając, czy delegowani z innych krajów na teren Francji posiadają dowody (karty) tożsamości zawodowej. W razie naruszenia tego obowiązku, pracodawcę czeka grzywna w wysokości 2000 euro, a w przypadku recydywy – 4000 euro.

Dotacje unijne na rozwój firm i podnoszenie kompetencji pracowników

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach działania 8.2.3 regionalnego programu województwa śląskiego „Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa”. Na sfinansowanie projektów zarezerwowano ponad 425 mln zł.

Kwalifikacje pracownika a wypowiedzenie: operator wózka widłowego nie musi znać niemieckiego

Gdy pracownik kwestionuje zasadność wypowiedzenia umowy z powodu zmiany wymagań kwalifikacyjnych, sąd pracy zbada, czy odzwierciedlała ona obiektywne warunki czy była tylko pretekstem do usunięcia z etatu.

Zatrudniający sprawdzi kwalifikacje z certyfikatami

Zatrudniający sprawdzi, jakie kwalifikacje łączą się z posiadanymi przez kandydatów certyfikatami i ukończonymi kursami.

Utrata uprawnień zmusi do zmiany zawodu

Wykształcenie, posiadane umiejętności i formalne upoważnienie do wykonywania profesji to niezbędne elementy pracy na wielu stanowiskach. Odebranie tych ostatnich często oznacza koniec kariery.