fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Firma

Fundusze unijne na innowacje technologiczne

Od poniedziałku, 7 grudnia Bank Gospodarstwa Krajowego zaczyna przyjmować wnioski o dofinansowanie w ramach tzw. działania 3.2.2 programu „Inteligentny rozwój”. To szansa dla małych i średnich firm na wdrożenie innowacyjnych technologii.

Kredyt na innowacje technologiczne jest instrumentem wsparcia skierowanym do mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Skorzystać z niego będą mogły te firmy, które mają plan rozwoju i spełnią kilka kryteriów. Najważniejsze z nich to:

- posiadanie innowacyjnej technologii,

- potrzeba i chęć jej wdrożenia,

- uzyskanie dzięki niej możliwości produkcji nowych towarów lub rozpoczęcia świadczenia nowej usługi,

- wpisanie się w jedną z 19 tzw. inteligentnych specjalizacji,

- konieczność posiłkowania się kredytem bankowym w celu sfinansowania inwestycji.

Jak należy rozumieć te kryteria? Po pierwsze środki, jakie przeznaczono na realizację działania 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne" mają służyć wdrażaniu nowych, innowacyjnych technologii. Chodzi więc o to, aby przedsiębiorca, dysponujący taką technologią, samodzielnie ją wykorzystał do produkcji nowych wyrobów (towarów lub usług). Przy tym dysponowanie tą technologią może być efektem prowadzonych samodzielnie badań i prac rozwojowych, współpracy z sektorem naukowo-badawczym albo nabycia jej na rynku.

Innymi słowy, sposób pozyskania technologii jest wtórny. Najważniejsze jest to, że przedsiębiorca musi mieć swój własny pomysł na jej wykorzystanie. Mówiąc inaczej, to on ma wdrożyć tę technologię u siebie w firmie. Wyklucza to ze wsparcia te projekty, które opierałyby się na zakupie maszyn lub urządzeń, czy też całych linii produkcyjnych, w których ta technologia została już wykorzystana, czyli wdrożona przez inny podmiot.

Efektem wprowadzenia technologii w życie musi być nowy produkt. Chodzi zatem o to, aby przedsiębiorca, dzięki całej inwestycji, uzyskał możliwość zaprezentowania nowego towaru lub usługi. To kolejne kryterium dla tej części programu „IR". Ponadto trzeba wykazać zgodność projektu z tzw. inteligentnymi specjalizacjami, czyli określonymi dziedzinami (sektorami) gospodarki, które dla okresu 2014-2020 zostały uznane przez państwo za najbardziej obiecujące. Mieszczą się one w pięciu blokach tematycznych:

- zdrowe społeczeństwo,

- biogospodarka rolno-spożywcza, leśno-drzewna i środowiskowa,

- zrównoważona energetyka,

- surowce naturalne i gospodarka odpadami,

- innowacyjne technologie i procesy przemysłowe.

Pozostaje wreszcie kryterium pozyskania kredytu w jednym z banków komercyjnych. Jest to niezbędny element. Przedsiębiorca nie może pozyskać dotacji z tego działania bez posiłkowania się takimi środkami. Wynika to z mechanizmu działania 3.2.2., które przewiduje wypłatę dotacji w formie premii służącej częściowej spłacie takiego zobowiązania. Innymi słowy, w przypadku kredytu na innowacyjne technologie przedsiębiorca nie otrzymuje dotacji w postaci przelewu na własny rachunek. Wpływa ona bezpośrednio do banku, który udzielił firmie kredytu.

Wysokość tej premii zależy od wielkości poniesionych nakładów inwestycyjnych oraz wydatków na usługi doradcze, z których przedsiębiorca może skorzystać oraz wielkości firmy i miejsca realizacji inwestycji (zgodnie z tzw. mapą pomocy regionalnej – dla nakładów inwestycyjnych, do 50 proc. kosztów – dla usług doradczych). Jej maksymalna wysokość to sześć mln zł.

Na wnioski o dofinansowanie Bank Gospodarstwa Krajowego będzie czekał do 20 stycznia przyszłego roku. Szczegółowe informacje o konkursie, w tym regulamin naboru wniosków, wykaz inteligentnych specjalizacji, kryteria wyboru projektu można znaleźć na stronie www.bgk.pl.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA