fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Firma

Dotacje unijne dla dolnośląskich firm

123RF
Małe i średnie firmy z województwa dolnośląskiego, które wprowadzają u siebie innowacje produktowe lub procesowe mogą liczyć na dofinansowanie. Do podziału jest ponad 100 mln zł.

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca ogłosiła konkurs w ramach tzw. działania 1.5 „Rozwój produktów i usług w MSP" (schemat 1.5A „Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MSP"). O dofinansowanie mają prawo ubiegać się mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, które zdecydują się realizować projekt na obszarze województwa dolnośląskiego.

Celem dofinansowanego przedsięwzięcia musi być wprowadzenie do sprzedaży nowych lub zasadniczo zmienionych towarów lub usług, bądź też zastosowanie innowacji procesowej (wprowadzenie nowych lub znacząco ulepszonych metod produkcji lub dostawy). To warunki, które można potraktować jako minimum tych, które musi spełnić potencjalny beneficjent. Oczywiście kryteriów, od których zależy uzyskanie wsparcia, jest znacznie więcej. Przykładowo dotyczą one wartości planowanej inwestycji. Zgodnie z regulaminem konkursu minimalna wartość tzw. kosztów kwalifikowanych wynosi 100 tys. zł, a maksymalna nie może przekraczać 9 mln zł. Kto nie mieści się w tym przedziale, źródła finansowania inwestycji musi szukać gdzie indziej.

Zgodnie z kryteriami wyboru projektów, preferencje uzyskają projekty realizowane w ramach tzw. inteligentnych specjalizacji regionu, a także te, które wnoszą większy niż wymagany minimalny wkład własny. Ten wynika oczywiście z maksymalnych poziomów dofinansowania, które wynoszą:

- 35 proc. dla średniej wielkości firm,

- 45 proc. dla mikro- i małych przedsiębiorców.

Jeżeli właściciele zadeklarują, że sfinansują większą od wymaganej część kosztów kwalifikowanych, mogą liczyć na dodatkowe punkty. Na ostateczny wynik może także wpływać deklarowany przez firmę wzrost zatrudnienia, stopień innowacyjności proponowanych rozwiązań (nowość rozwiązań na poziomie samej firmy, regionu, kraju).

Nabór wniosków będzie prowadzony od 30 października do 6 listopada (do godz. 15). Szczegółowe informacje o konkursie, w tym jego regulamin i kryteria wyboru projektów można znaleźć na stronie www.dip.dolnyslask.pl.

Aglomeracja wałbrzyska

Równolegle z konkursem prowadzonym przez Dolnośląską Instytucję Pośredniczącą analogiczny konkurs prowadzi Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej. Także dotyczy on działania 1.5 „Rozwój produktów i usług w MSP". Jednak w tym przypadku wsparcie udzielane będzie wyłącznie tym mikro, małym lub średnim firmom, które prowadzą działalność gospodarczą na terenie gmin wchodzących w obszar aglomeracji wałbrzyskiej lub zamierzają realizować projekt/inwestycję na terenie tych gmin.

Dlatego każdy potencjalny beneficjent w momencie aplikowania o środki musi dokonać wyboru, czy chce korzystać z puli środków na tzw. konkurs horyzontalny ogłaszany przez DIP, czy (w przypadku realizacji projektów na obszarze tzw. zintegrowanych inwestycji terytorialnych aglomeracji wałbrzyskiej) chce korzystać z puli środków na konkurs ogłaszany przez IPAW. Ta ostatnia dysponuje bowiem odrębnym budżetem i na dofinansowanie inwestycji realizowanych wyłącznie w Wałbrzychu i jego okolicach ma blisko 45 mln zł.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA