fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Firma

Czy będzie zwrot opłaty przy cofnięciu powództwa wniesionego do sądu

Adobe Stock

Odpowiedź na pytanie czytelniczki zacznę od tego, że e-sąd, w braku podstaw do wydania nakazu zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym, przekazuje sprawę do sądu według właściwości ogólnej.

Natomiast sąd z urzędu, czyli bez wniosku strony zwraca stronie całą uiszczoną opłatę od pisma odrzuconego lub cofniętego, jeżeli owo cofnięcie bądź odrzucenie nastąpiło przed wysłaniem odpisu pisma innym stronom, a w ich braku przed wysłaniem zawiadomienia o terminie posiedzenia.

Jak zaś uznał SN w uchwale z dnia 8 grudnia 2016 r., III CZP 80/16 „W razie cofnięcia pozwu wniesionego w elektronicznym postępowaniu upominawczym po przekazaniu sprawy do sądu właściwości ogólnej (art. 50533 § 1 k.p.c.), a przed wysłaniem pozwanemu odpisu pozwu, zwrot uiszczonej opłaty sądowej od pozwu następuje na podstawie art. 79 ust. 1 pkt 1 lit. b) ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych...".

Czytelniczka nie musi więc wykazywać się żadną inicjatywą, aby odzyskać opłatę sądową uiszczoną od cofniętego pozwu wniesionego w elektronicznym postępowaniu upominawczym. Sąd dokona bowiem jej zwrotu, i to w całości, z urzędu. Owe cofnięcie powództwa nastąpiło już mianowicie po przekazaniu sprawy przez e-sąd do sądu właściwości ogólnej, a przed wysłaniem pozwanemu odpisu pozwu.

Autorka jest adwokatem

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA