fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Finanse

Kolektory słoneczne z unijną dopłatą

123RF
Jednostki samorządu terytorialnego, funkcjonujące na obszarze objętym zakresem działania Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury, będą mogły zakupić instalacje do wytwarzania energii cieplnej z promieni słońca i zamontować je na dachach budynków mieszkalnych.

W ten sposób LGD zamierza realizować jeden z celów zawartych w strategii rozwoju, jakim jest poprawa stanu ogólnodostępnej infrastruktury technicznej i wsparcie działań na rzecz ochrony środowiska. Ogłoszony konkurs koncentruje się na instalacji urządzeń do wytwarzania ciepła, której źródłem jest słońce. I właśnie takie projekty, polegające na zakupie i montażu kolektorów słonecznych, mogą liczyć na dofinansowanie. Takie urządzenia będą mogły być montowane na domach mieszkalnych, w tym domach jednorodzinnych, z wyłączeniem obiektów, w których prowadzona jest działalność gospodarcza. Jednak, co należy podkreślić, za realizację projektu nie odpowiadają bezpośrednio mieszkańcy. I nie mogą oni ubiegać się o dotacje.

O te, niejako w ich imieniu, będą występować jednostki samorządu terytorialnego oraz ewentualnie ich jednostki organizacyjne. W myśl reguł konkursu to są bowiem podmioty uprawnione do składania wniosków. A będzie to można zrobić w okresie od 30 grudnia b.r. do 26 stycznia przyszłego roku. Projekty sfinansuje LGD, ale pieniądze na to dostanie od władz regionalnych z puli środków przeznaczonych na realizację działania 8.6 „Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego" (regionalny program operacyjny).

Miejsce składania wniosków: Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury, Wojewodzin 2, 19 – 200 Grajewo. Maksymalny poziom dofinansowania inwestycji wynosi 85 proc., a na sfinansowanie wszystkich prac zarezerwowano 2,7 mln zł. Szczegółowe informacje o konkursie, w tym regulamin naboru wniosków, kryteria, wyjaśnienia, wytyczne oraz kryteria wyboru projektów można znaleźć na stronach LGD ww.lgd-bdn.pl oraz na portalu poświęconym funduszom unijnym w województwie podlaskim www.rpo.wrotapodlasia.pl.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA