fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Finanse

Centralizacja rozliczeń VAT też w powiatach

Fotorzepa
Problemy z rozliczaniem VAT mają nie tylko gminy. Minister finansów powinien więc wyjaśnić wątpliwości dotyczące także innych jednostek – pisze prawnik Michał Kostrzewa.

Minister finansów potwierdził, że centralizacja rozliczeń VAT obejmie również powiaty. Jest to jedno z pierwszych formalnych stanowisk ministra wskazujących na konieczność łącznego rozliczania VAT przez samorządy.

Tak jak gminy

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z 29 września 2015 r. w sprawie C-276/14, a także wcześniejsza uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego z 24 czerwca 2013 r. (I FPS 1/13) dotyczą gmin i ich jednostek budżetowych. Przyjmuje się jednak, że rozstrzygnięcia te powinny mieć analogiczne zastosowanie wobec powiatów.

Znalazło to potwierdzenie w wydanej przez ministra finansów 20 października 2015 r. interpretacji indywidualnej (ILPP2/4512-1-558/15-2/AK). Wynika z niej, że rozstrzygnięcie unijnego Trybunału ma zastosowanie także do powiatowych jednostek budżetowych ze względu na praktycznie takie same uwarunkowania faktyczne i prawne.

Tak więc dla celów rozliczeń VAT powiat i powołane przez niego jednostki budżetowe powinny być traktowane jako jeden łączny podatnik VAT czynny. Rozliczenie powiatu powinno następować poprzez jedną deklarację składaną właśnie przez powiat.

Warto jednak zauważyć, że przywołana interpretacja dotyczy jednostek budżetowych powołanych przez powiat i wykonujących w jego imieniu określone przepisami zadania.

Są wątpliwości

Nie odnosi się ona natomiast do jednostek funkcjonujących w ramach szeroko rozumianego powiatu, ale mających umocowanie ustawowe.

Przykładem takiej jednostki jest powiatowy inspektorat nadzoru budowlanego, będący aparatem, za pomocą którego swoje zadania wykonuje powiatowy inspektor nadzoru budowlanego. Powiatowy inspektor, będący organem administracji rządowej w powiecie, wykonuje powierzone mu zadania w imieniu własnym (a nie w imieniu starosty czy też powiatu).

Na marginesie warto dodać, że zbliżony problem prawny dotyczy komendy powiatowej (miejskiej) będącej jednostką organizacyjną Państwowej Straży Pożarnej.

Zakres trzeba wskazać

Problematyka centralizacji skupia się przede wszystkim na gminach. W rozważaniach nie należy jednak pomijać powiatów, których specyfika funkcjonowania wydaje się dużo bardziej skomplikowana. Z pewnością pożądane jest, aby zapowiadane przez ministra finansów określenie zakresu centralizacji VAT w samorządach uwzględniało poruszone tu kwestie. W przeciwnym razie zasadne będą działania powiatów zmierzające do samodzielnego rozstrzygnięcia tych aspektów rozliczeń w drodze uzyskania interpretacji podatkowych.

Autor jest radcą prawnym w Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna sp. k. w Poznaniu

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA