fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Finanse

Leasing zwrotny - na czym polega

Odsprzedając firmie leasingowej swój środek trwały, przedsiębiorstwo przestaje być jego właścicielem, ale w dalszym ciągu może go użytkować. Zyskuje przy tym wolne środki pieniężne.

Jednym ze sposobów poprawy płynności finansowej przedsiębiorstwa jest uwolnienie gotówki zamrożonej w środkach trwałych. Najlepiej, jeśli ta gotówka wraca do kasy przedsiębiorstwa, a mimo to firma nie traci prawa do użytkowania danego przedmiotu. Produktem finansowym umożliwiającym realizację tego scenariusza jest leasing zwrotny. Jest to forma finansowania, w której leasingobiorca jest jednocześnie dostawcą przedmiotu leasingu. Odsprzedając firmie leasingowej swój środek trwały, przedsiębiorstwo przestaje być jego właścicielem, ale w dalszym ciągu jest jego użytkownikiem.

Tradycyjne formy leasingu mają zastosowanie, gdy zachodzi potrzeba nabycia środka trwałego, a przedsiębiorstwo nie chce ograniczać swojej płynności finansowej. Zamiast przeznaczać na jego zakup gotówkę, korzysta z leasingu operacyjnego lub finansowego.

W leasingu operacyjnym przedmiot umowy znajduje się w ewidencji środków trwałych leasingodawcy, który dokonuje odpisów amortyzacyjnych. VAT doliczany jest do rat leasingowych. Raty leasingowe netto oraz opłata wstępna są kosztem uzyskania przychodu dla przedsiębiorstwa. Leasingobiorca często ma prawo, choć nie obowiązek, nabycia przedmiotu leasingu po zakończeniu umowy.

W leasingu finansowym leasingowany przedmiot figuruje w ewidencji środków trwałych przedsiębiorstwa. Kosztem uzyskania przychodu jest część odsetkowa rat leasingowych oraz amortyzacja. Przeniesienie prawa własności przedmiotu leasingu na przedsiębiorstwo odbywa się po zakończeniu umowy.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA