Finanse

Weryfikacja prewspółczynnika szansą na zwiększenie odliczenia VAT

www.123people.com
Pozostało niewiele czasu na korektę roczną odliczenia VAT. Dokonywana jest ona w deklaracji za styczeń 2018 r., składanej do 26 lutego br.

Od momentu centralizacji rozliczeń VAT w gminach z początkiem 2017 r. temat rozliczania tego podatku stanowi stały element obowiązków działów finansowych gmin. Specyfika działalności jednostek samorządu terytorialnego zazwyczaj wymusza stosowanie proporcjonalnego odliczenia VAT od zakupów, z uwagi na ich związek zarówno z wykonywaniem zadań publicznych nieobjętych VAT, jak i działalnością gospodarczą podlegającą VAT (opodatkowaną i zwolnioną). Koniec roku może oznaczać dodatkowe obowiązki związane z wyliczeniem korekty podatku VAT, który w trakcie roku 2017 r. był odliczany według wstępnej proporcji.

Dwie proporcje

Odliczenie podatku naliczonego od tzw. wydatków mieszanych jest dokonywane przy użyciu dwóch proporcji:

- tzw. prewspółczynnika, który odzwierciedla wykorzystanie wydatków do działalności gospodarczej wykonywanej przez gminę działającą w charakterze podatnika VAT (art. 86 ust. 2a i nast. ustawy o VAT i przepisy rozporządzenia ministra finansów z  7 grudnia 2015 r.) oraz

- tzw. proporcji sprzedaży, która wyraża udział czynności opodatkowanych w całym obrocie podlegającym opodatkowaniu VAT z tytułu czynności opodatkowanych i zwolnionych (art. 90 ustawy o VAT).

Odliczenie VAT w trakcie danego roku dokonywane jest co do zasady w momencie otrzymania faktury zakupowej z wykorzystaniem wstępnej proporcji (w odniesieniu do obu wskaźników). Po zakończeniu roku, w deklaracji za styczeń roku następnego podatnicy dokonują korekty odliczenia, odpowiednio zwiększającej lub zmniejszającej kwotę odliczonego pierwotnie podatku VAT, w zależności od wartości ostatecznego współczynnika. Dla środków trwałych o wartości powyżej 15 tys. zł korekta taka dokonywana jest przez pięć kolejnych lat, a dla nieruchomości przez 10 lat od momentu oddania do użytkowania.

O ile korekta VAT odliczanego według proporcji sprzedaży wynikającej z art. 90 ustawy o VAT jest obowiązkowa, to odliczenie proporcjonalne według prewspółczynnika w w przypadku gmin nie jest konieczne. Warto jednak zweryfikować, czy korekta odliczenia VAT nie przyniosłaby wymiernych korzyści finansowych dla gminy, aby uniknąć postawienia władzom gminy zarzutu niegospodarności.

Istotna metoda wyliczenia

W zależności od tego jaka metoda wyliczenia prewspółczynnika była stosowana do odliczeń VAT w trakcie roku 2017 r., w ramach rocznej korekty VAT za ten rok istnieje możliwość zmiany wartości tej proporcji. Do odliczenia VAT w gminach w trakcie 2017 r. mógł być stosowany prewspółczynnik przychodowy obliczony według wzoru wynikającego z rozporządzenia ministra finansów z 17 grudnia 2015 r. na podstawie danych pochodzących ze sprawozdania finansowego za 2015 r. W takiej sytuacji przepisy dopuszczają możliwość wyliczenia rocznej korekty odliczonego podatku VAT na podstawie danych z roku poprzedzającego zakończony rok, czyli z 2016 r. Jeśli ten prewspółczynnik będzie korzystniejszy niż z 2015 r., gmina może dokonać stosownej korekty odliczenia VAT. Co więcej, możliwa jest również zmiana metody kalkulacji prewspółczynnika przy dokonywaniu rocznej korekty VAT, jeśli inny sposób ustalania proporcji będzie bardziej reprezentatywny, tj. będzie lepiej odzwierciedlał sposób wykorzystania wydatków do działalności gospodarczej i do innych celów. Pozostało niewiele czasu. Korekta roczna odliczenia VAT dokonywana jest w deklaracji za styczeń 2018 r., składanej do 26 lutego br.

Czytaj też 10 ważnych dla gmin wydarzeń w VAT w 2017 r. >I8

Zdaniem autorki

Janina Fornalik, doradca podatkowy, partner w MDDP

Kwestia prawidłowego określenia metody kalkulacji prewspółczynnika nie jest prosta i budzi wiele kontrowersji, w szczególności w świetle stanowiska prezentowanego przez organy podatkowe, które w wydawanych interpretacjach wskazują na obowiązek stosowania przez gminy metody dochodowej wynikającej z rozporządzenia. W tym zakresie właściwy kierunek wyznaczają sądy administracyjne (np. wyrok WSA w Poznaniu z 7 grudnia 2017 r., sygn. akt I SA/Po 930/17), które w wielu sprawach uchylają niekorzystne dla gmin interpretacje organów podatkowych. Podejście fiskusa jest niezgodne z przepisami – art. 86 ust. 2h ustawy o VAT pozwala bowiem gminom zastosować inną, bardziej adekwatną metodę. Możliwe jest również zastosowanie różnych metod w zależności od rodzaju wydatków i ich przeznaczenia.

Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL