Banki

Nowy projekt Brukseli dla sektora bankowego

Bloomberg
Komisja Europejska przedstawiła nowe propozycje majce wzmocnić sektor bankowy Unii wobec kryzysów w przyszłości, co oznacza fiasko bardziej ambitnego planu po 2 latach dyskusji

Propozycje ograniczone do minimum mają zyskać aprobatę Niemiec, największej gospodarki i największego przeciwnika dzielenia ryzyka bankowego na kraje Unii. Minister Wolfgang Schäuble kończący swą misję stale powtarzał, że obawia się, iż podział ryzyka doprowadzi do wzmacniania przez banki niemieckie słabszych banków w innych krajach Unii, we Włoszech, Portugalii i Grecji.

Dal zyskania przychylności Berlina Bruksela proponuje złagodzenie części ustawy o podziale ryzyka i proponuje surowsze warunki dla krajów członkowskich przed dopuszczeniem ich banków do europejskich funduszy wsparcia. Te propozycje powinny zostać zatwierdzone do przyszłego roku.

Europejskie przepisy gwarantują wszystkie wkłady w strefie euro do sumy 100 tys. euro, co ma wzmocnić zaufanie do sektora bankowego po dekadzie kryzysu, który zmusił niektóre kraje do zasilania kapitałem kilku największych banków.

Krajowe mechanizmy gwarantowania wkładów uznano jednak za niedostateczne w razie poważniejszego kryzysu. Komisja uważa zatem, że należy stworzyć europejski mechanizm gwarantowania wkładów, finansowany przez banki, który przyczyniłby się do zwiększenia zaufania rynków. Komisja proponuje, by ten mechanizm nazwany EDIS (European Deposit Insurance Scheme) był wykorzystywany wyłącznie po wyczerpaniu przez krajowe rozwiązania gwarancyjne wszystkich zasobów do ratowania właścicieli oszczędności.

Źródło: rp.pl

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL