fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Banki

Alior po przejęciu BPH wskoczy na 9 pozycje na rynku

Bloomberg
Alior zawarł z GE umowę w sprawie nabycia wydzielonej części BPH. Transakcja nie obejmuje portfela kredytów hipotecznych oraz BPH TFI. Cena za 87,2 proc. udziałów w podstawowej działalności banku to 1.225 mln zł.

W ramach transakcji, Bank BPH zostanie podzielony na dwie zorganizowane części przedsiębiorstwa: część obejmującą podstawową działalność bankową oraz część obejmującą portfel kredytów hipotecznych, a następnie zostanie dokonany podział Banku BPH przez wydzielenie części obejmującej podstawową działalność bankową do Alior Banku. Wydzielana część obejmie wszelkie aktywa Banku BPH z wyjątkiem działalności związanej z kredytami hipotecznymi udzielonymi przez Bank BPH oraz pracowników, którzy zajmują się ich obsługą.

Cena za 87,2 proc. udział w podstawowej działalności Banku BPH należący wynosi 1.225 mln zł, z zastrzeżeniem korekt. Wycena całości podstawowej działalności Banku BPH wynosi 1.532 mln zł. Nabycie podstawowej działalności banku BPH zostanie sfinansowane poprzez emisję nowych akcji zwykłych, z zachowaniem prawa poboru, na rzecz obecnych akcjonariuszy. PZU zobowiązał się do objęcia akcji w ramach oferty proporcjonalnie do swojego udziału w Alior Banku.

Potwierdziły się tym samym informacje „Rzeczpospolitej”. W połowie marca napisaliśmy, że transakcja jest na ostatniej prostej i może być zawarta w najbliższych dniach, nawet w okolicach świąt wielkanocnych. Wcześniej agencja Reuters podała, że porozumienie może być osiągnięte do połowy roku. Pisaliśmy też, że przejęcie zostanie prawdopodobnie sfinansowane poprzez emisje akcji z prawem poboru.

Kontrolowany przez PZU Alior zapowiadał, że jego strategia rozwoju opiera się o dynamiczny wzrost organiczny oraz akwizycje, w połączeniu z osiąganiem najwyższych poziomów zwrotu z kapitału. Bank podał w komunikacie, że dzięki transakcji przejęcia BPH połączony bank umocni swoją pozycję na konsolidującym się rynku. Liczba obsługiwanych klientów zwiększy się do 3,3 mln. Baza depozytów wzrośnie o ponad 1/3 (12 mld zł), a portfel wysokomarżowych kredytów o 1/4 (8,5 mld zł). Po połączeniu aktywa banku osiągną poziom ok. 60 mld złotych, co uplasuje bank na 9 pozycji w sektorze bankowym ( obecnie według wyliczeń „Rzeczpospolitej" jest 12 tysięcy).

Bank oczekuje docelowych, rocznych synergii, bez uwzględnienia 160 mln zł synergii wynikających z wdrożenia planu transformacji biznesowej Banku BPH, na poziomie około 300 mln zł przed opodatkowaniem. Zgodnie z przewidywaniami docelowy poziom synergii zostanie osiągnięty w 2019 roku. Jednorazowe koszty integracji prowadzące do uzyskania planowanych synergii poniesione zostaną do roku 2018 roku, z czego większość w roku 2017.

Realizacja transakcji uzależniona będzie od ziszczenia się warunków zawieszających, w tym uzyskania zgody właściwego organu antymonopolowego oraz właściwych zgód i decyzji KNF. Zamknięcie transakcji przewiduje się do końca 2016 r.

Akcje Aliora zyskują rano na GPW prawie 4 proc., inwestorzy za jeden walor płacą 67.79 zł, natomiast BPH traci 3,74 proc. (33.5 zł).

Wojciech Sobieraj: będziemy numerem 2 na rynku

Wojciech Sobieraj, prezes Alior banku tłumaczył w rozmowie z dziennikarzami, że osobiście nadzorował proces łączenia . - Po wielu latach wracam do korzeni – podkreślił Sobieraj, który był kiedyś wiceprezesem Banku BPH – jeszcze przed jego pierwszym podziałem tego banku w 2007 roku, po którym część aktywów trafiła do Pekao.

W części banku, która trafi do Aliora jest portfel kredytowy (bez hipotek) o wartości około 8,5 mld zł oraz depozyty w kwocie 12 mld zł oraz pół miliona aktywnych klientów oraz baza 2,5 mln klientów, w tym byłych.

- Po połączeniu będziemy numerem 2 na rynku bankowości konsumenckiej, zaraz po Santander Consumer Finance – podkreśla Sobieraj. Jak dodał Alior będzie w pierwszej trójce banków pod względem sieci dystrybucji.

Jak wytłumaczył Sobieraj na podstawie umowy podpisanej z GE klienci BPH np. posiadacze kredytów hipotecznych będą obsługiwani we wszystkich kanałach Aliora , zarówno przez bankowość elektroniczną jak i oddziały.

Na pytanie kiedy Alior będzie gotowy do kolejnego przejęcia i fuzji Sobieraj powiedział, że już po wydaniu odpowiednich zgód, co jest oczekiwane już w trzecim kwartale 2016 roku. Natomiast fuzja operacyjna może zostać przeprowadzona na przełomie I i II kwartału 2017 roku, co zdaniem Sobieraja jest ambitnym celem, ale możliwym do zrealizowania. Szef Aliora nie chciał odnieść się wprost do tego czy teraz będzie się starał o przejęcie Raiffeisen Polbank.

Wojciech Sobieraj zapowiedział, że wartość planowanej emisji akcji będzie wyższa niż kwota transakcji. - Będziemy starali się pozyskać więcej kapitału, żeby zachować odpowiednie wskaźniki kapitałowe i mieć bufor, ponieważ jest dużo atrakcyjnych portfeli do kupienia.

Transakcja jest dość skomplikowana. Jak tłumaczyli przedstawiciele Aliora w pierwszym kroku zostanie ogłoszone wezwanie na 66 proc. akcji całego BPH, po ogłoszeniu wezwania bank przystąpi do przygotowania i przeprowadzenia emisji akcji ( jej wartość określi rada nadzorcza) i w wyniku wezwania Alior stanie się chwilowo większościowym akcjonariuszem całego BPH, a po uzyskaniu zgód regulacyjnych podstawowa część Banku BPH zostanie włączona do Aliora.

Źródło: ekonomia.rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA