fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Banki

Raiffeisen Polbank wychodzi na plus

Bloomberg
Bank, którego część podstawową pod koniec roku przejmie BGŻ BNP Paribas, zanotował w I półroczu 64 mln zł zysku netto wobec 30 mln zł straty rok wcześniej.

Warto jednak pamiętać, że strata w I półroczu 2017 r. wynikała w dużej mierze ze zdarzeń jednorazowych (m.in. odpisów wartości marki Polbank). W bieżącym roku podstawowe dochody pierwszego półrocza w sumie były niższe niż w rok temu. Wynik z odsetek spadł z powodu malejącego portfela kredytów o 2,3 proc. r/r, do 534 mln zł. Wynik z tytułu prowizji i opłat nie zmienił się w skali roku i wyniósł 291 mln zł a wynik na instrumentach finansowych wycenianych do wartości godziwej i z pozycji wymiany był ujemny w wysokości 35 mln zł (wobec 10,0 mln zł zysku rok temu). Strata w tym ostatnim elemencie, jak tłumaczy bank, była efektem zaprzestania stosowania zasad rachunkowości zabezpieczeń w związku z planowaną sprzedażą podstawowej działalności banku oraz rozpoczęcia reklasyfikacji kwot ujętych w kapitale własnym do rachunku wyników w okresie, w którym przepływy z tytułu depozytów i kredytów mogą być oczekiwane.

Pozytywnie na wyniki wpłynęły niższe o 66 proc. odpisy netto z tytułu utraty wartości aktywów na poziomie 52,0 mln zł oraz spadek o ponad 3 proc. kosztów administracyjnych, do 546,2 mln zł, co oznacza powrót do spadkowego trendu po nieznacznym wzroście w I kwartale. Pozostałe koszty operacyjne spadły o 90 proc., do 13,9 mln zł, co było pochodną ujęcia w tej pozycji 114 mln zł w związku ze spisaniem wartości niematerialnej - marki „Polbank” w I półroczu 2017 r. Aktywa banku maleją, więc zmniejszył się też podatek od instytucji finansowych, o 14 proc., do 60 mln zł.

W ciągu pierwszego półrocza wartość portfela kredytowego praktycznie nie zmieniła się w stosunku do stanu z końca 2017 r. i wyniosła 32,5 mld zł. Na stabilnym poziomie pozostało również saldo depozytów klientów (34,1 mld zł). W efekcie suma bilansowa Grupy wyniosła 30 czerwca 2018 r. 48,6 mld zł (-0,7% wobec stanu z końca 2017 r.).

Niebawem bank zmieni właściciela. Jego część podstawową kupi BGŻ BNP Paribas, kontrolowany przez francuski BNP Paribas (drugi co do wielkości aktywów bank w Europie), od austriackiego Raiffeisen Bank International. Obejmie ona małe i średnie firmy, bankowość korporacyjną, działalność detaliczną oraz private banking z wyłączeniem działalności w zakresie walutowych kredytów hipotecznych, ekspozycji na farmy wiatrowe i innych niektórych ekspozycji bankowości korporacyjnej. Na koniec 2017 r. aktywa części kupowanej były warte prawie 39 mld zł, kredyty brutto 19 mld zł, a depozyty 34,4 mld zł. Dla porównania cały Raiffeisen Polbank, dziesiąty gracz na polskim rynku, na koniec 2017 r. miał 49 mld zł aktywów oraz ponad 34 mld zł kredytów brutto i tyle samo depozytów. Dzięki transakcji BGŻ BNP Paribas, szósty co do wielkości bank w Polsce, umocni się na tej pozycji i zwiększy bilans do około 110 mld zł.

Pozostałe aktywa, przede wszystkim portfel walutowych kredytów hipotecznych, trafią do polskiego Oddziału Raiffeisen Bank International, który ma zostać utworzony. Zamknięcie transakcji planowane jest na IV kwartał tego roku po uzyskaniu zgód organów nadzorczych.

- Pierwsza połowa roku była pomyślna dla polskiej gospodarki, przynosząc również stabilny rozwój naszemu bankowi. Konsekwentnie wdrażaliśmy program cyfryzacji, który zaowocował między innymi nowymi rozwiązaniami płatniczymi dla klientów. Decyzja o sprzedaży podstawowej części działalności Raiffeisen Polbanku na rzecz Banku BGŻ BNP Paribas podjęta na początku kwietnia przez Raiffeisen Bank International nie wpłynęła na naszą bieżącą działalność. Nadal w większości segmentów odnotowaliśmy wzrost liczby klientów, jak i kontynuowaliśmy zapoczątkowane wcześniej programy, służące m.in. zapewnieniu klientom nowoczesnych rozwiązań cyfrowych – mówi Piotr Czarnecki, prezes Raiffeisen Polbanku.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA