fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Ulga w akcyzie na zieloną energię: sądy rozstrzygają wątpliwości na korzyść podatników

Adobe Stock
Sądy administracyjne rozstrzygają na korzyść podatników wątpliwości w zakresie zastosowania stawki akcyzy właściwej do zwolnienia przewidzianego dla energii elektrycznej pochodzącej z odnawialnych źródeł.

Zwolnienie z podatku akcyzowego energii wytworzonej z odnawialnych źródeł odbywa się w ten sposób, że najpierw przedsiębiorstwo energetyczne, sprzedając energię nabywcom końcowym, nalicza podatek akcyzowy od całkowitej jej ilości, a następnie nabywa od wytwórców odnawialnych źródeł energii określoną w ustawie o odnawialnych źródłach energii (dalej: ustawa o OZE) liczbę świadectw pochodzenia, które przedstawia do umorzenia Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki. Pomniejszenie wysokości należnego podatku akcyzowego o podatek zapłacony od energii elektrycznej, wytwarzanej z odnawialnych źródeł energii, staje się możliwe dopiero po uzyskaniu decyzji administracyjnej Prezesa URE. Wówczas przedsiębiorca, rozliczając podatek akcyzowy za kolejny okres rozliczeniowy, pomniejsza wysokość należnego podatku akcyzowego o podatek zapłacony od energii elektrycznej wytwarzanej z odnawialnych źródeł energii.

Od 1 stycznia 2019 r. zmieniła się wysokości staw...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA