fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

W trybie uzupełnienia można usunąć tylko nieistotne wady decyzji

AdobeStock
Uzupełnienie decyzji ma formę postanowienia. Takie postanowienie dzieli los uzupełnionej decyzji.

- Strona postępowania administracyjnego zwróciła się do organu, który wydał decyzję w jej sprawie, o uzupełnienie tej decyzji co do rozstrzygnięcia. Czy, jeżeli organ odmówi uzupełnienia decyzji, strona będzie mogła wnieść zażalenie?

Nie.

Zgodnie z art. 111 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego (dalej k.p.a.) strona może – w terminie 14 dni od dnia doręczenia lub ogłoszenia decyzji – zażądać jej uzupełnienia co do rozstrzygnięcia bądź co do prawa odwołania, wniesienia w stosunku do decyzji powództwa do sądu powszechnego lub skargi do sądu administracyjnego albo sprostowania zamieszczonego w decyzji pouczenia w tych kwestiach.

Czytaj także: Wadliwa decyzja – sprostowanie czy uzupełnienie?

Także organ, który wydał decyzję, może ją uzupełnić lub sprostować z urzędu – we wskazanym wyżej zakresie – w terminie 14 dni od dnia doręczenia lub ogłoszenia decyzji (art. 111 § 1a k.p.a.). W przepisie tym zawarto wyczerpujące wyliczenie składników decyzji...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA