Wyższe wynagrodzenia dla pracowników to wyższe składki dla przedsiębiorców

Od poniedziałku 1 stycznia wynagrodzenie minimalne wynosi 4242 zł, a przedsiębiorcy niekorzystający z żadnych preferencji zapłacą 1600,32 zł z tytułu składek.

Aktualizacja: 02.01.2024 11:37 Publikacja: 01.01.2024 09:07

Wyższe wynagrodzenia dla pracowników to wyższe składki dla przedsiębiorców

Foto: Adobe Stock

Podwyżka składek na ubezpieczenia społeczne dla przedsiębiorców stała się w ostatnich dniach tematem politycznych przepychanek.

Wyższe składki

Obecna opozycja wypomina rządowi, że ten obiecał przed wyborami dobrowolny ZUS, a zamiast tego prowadzący działalność będą musieli opłacać wyższe należności składkowe. Dla osoby niekorzystającej z żadnej z ulg wyniosą one przynajmniej 1600,32 zł (bez składki zdrowotnej i z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym).

W przyszłym roku ich wysokość będzie oscylować w granicach:

- emerytalna 916,35 zł (obecnie 812,23 zł),

- rentowa 375,55 zł (obecnie 332,88 zł),

- wypadkowa 78,40 zł (teraz 69,49 zł),

- na Fundusz Pracy/Solidarnościowy 115,01 zł (obecnie 101,94 zł),

- dobrowolna chorobowa 115,01 zł (obecnie 101,94 zł).

To więcej niż teraz o 181,52 zł. Przedsiębiorcy dziś płacą bowiem 1418,48 zł (plus składka zdrowotna, która jest zależna od formy opodatkowania).

Wina Tuska?

Jaka w tym zasługa obecnego rządu?

- Żadna - wskazuje dr Tomasz Lasocki z WPiA UW.

Jak tłumaczy, składki wzrastają co roku automatycznie bowiem rośnie przeciętne miesięczne wynagrodzenie. Z kolei 60 proc. tej kwoty jest podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne płaconych przez przedsiębiorców niekorzystających z żadnych preferencji.

- Na takim poziomie prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie ustalił zresztą poprzedni rząd w projekcie ustawy budżetowej na 2024 rok i taką kwotę wskazał w obwieszczeniu z 4 grudnia właściwy minister rządu Mateusza Morawieckiego – przypomina.

Zwraca jednocześnie uwagę, że pomimo iż należności do ZUS będą od nowego roku wyższe, to są one tylko o 10 proc. większe od tych, które będą należne za pracownika otrzymującego wynagrodzenie minimalne.

- Przypominam też, że będą je opłacać osoby po ponad pięciu latach prowadzenia biznesu, bowiem wcześniej mogły korzystać z ulg i preferencji( tj. ulgi na start, małego ZUS i małego ZUS Plus)- komentuje.

Czytaj więcej

ZUS: nowe wysokości składek na ubezpieczenia społeczne w 2024 r.

Podkreśla jednocześnie, że jeżeli rządzący uznaliby taki system za niewłaściwy to można byłoby go oczywiście zmienić. W jaki sposób?

- Wówczas przedsiębiorca mógłby płacić składki np. od części dochodu, z wyjątkiem tych osób, które świadczą usługi osobiście i nikogo nie zatrudniają. Oni akurat powinni uiszczać należności do ZUS od przychodu, tak jak większość innych ubezpieczonych – dodaje.

Wzrost płacy minimalnej

Od nowego roku wzrasta też najniższa pensja.

I tak, od 1 stycznia wynosi ona 4242 zł, a od lipca 4300 zł. Z kolei minimalna stawka godzinowa od 1 stycznia 2024 r. wzrośnie do 27,70 zł, a od 1 lipca – 28,10 zł.

Wraz z najniższą pensją rosną też inne świadczenia.

I tak, maksymalna wysokość odprawy pieniężnej z tytułu rozwiązania stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracownika od stycznia do czerwca wyniesienie 63 630 zł, a od lipca do grudnia – 64 500 zł. Ponadto pracownik, który doznał mobbingu lub w wyniku takich działań rozwiązał umowę o pracę, ma prawo dochodzić od pracodawcy odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę (czyli 4242 zł lub 4300 zł).

Od wspomnianych kwot jest też uzależniony dodatek za pracę w porze nocnej. Wynosi on 20 proc. stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej.

- Skala podwyżki płacy minimalnej wynika co prawda z przepisów, ale nie zmienia to faktu, iż jest ona znacząca. Wymaga na pewno działań dostosowawczych po stronie firm — mówi Łukasz Kozłowski z Federacji Przedsiębiorców Polskich.

Wyższe bezrobocie? Raczej nie

Ekspert wskazuje, że na pewno znajdzie to swoje odzwierciedlenie w cenach usług, częściowo to bowiem konsumenci pokrywają tą podwyżkę.

- Wpłynie też na strukturę wynagrodzeń w przedsiębiorstwach. Pracownicy z niższymi wynagrodzeniami dostaną bowiem wyższe podwyżki, aniżeli ci co zarabiają powyżej płacy minimalnej. W efekcie w wielu zakładach może dojść do kompresji struktury płacowej- wyjaśnia ekspert.

Zdaniem Łukasza Kozłowskiego, wzrost płacy minimalnej nie przełoży się natomiast na większe bezrobocie.

- Popyt na pracę jest cały czas bardzo duży, stąd nie spodziewam się takiego efektu – dodaje.

Czytaj więcej

Ile wyniesie minimalne wynagrodzenie w 2024 roku

Minimalne wynagrodzenie determinuje też wysokość preferencyjnych składek na ubezpieczenia społeczne.

I tak, należności do ZUS płacone przez przedsiębiorców przez 24 miesiące od podstawy wymiaru w wysokości 30 proc. pensji minimalnej wyniosą w pierwszym półroczu 2024 r. 401,9 zł, a w drugim półroczu 408,14 zł.

Ponadto, od 1 stycznia 2024 r. dodatki, które przysługują pracownikom z powodu wykonywania pracy: w warunkach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia, związanej z dużym wysiłkiem fizycznym lub umysłowym oraz szczególnie niebezpiecznej, nie będą już składnikiem minimalnego wynagrodzenia. Dzięki temu zwiększy się pensja pracowników, którzy je otrzymują.

Podstawa prawna: rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024 r. (DzU 2023 r., poz. 1893) oraz obwieszczenia w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek w 2024 r. oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia (Mon. Pol. z 2023 r., poz. 1342), a także nowelizacja ustawy o emeryturach pomostowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2023 poz. 1667).

Podwyżka składek na ubezpieczenia społeczne dla przedsiębiorców stała się w ostatnich dniach tematem politycznych przepychanek.

Wyższe składki

Pozostało 97% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Spadki i darowizny
Poświadczenie nabycia spadku u notariusza: koszty i zalety
Prawo w Firmie
Trudny państwowy egzamin zakończony. Zdało tylko 6 osób
Podatki
Składka zdrowotna na ryczałcie bez ograniczeń. Rząd zdradza szczegóły
Ustrój i kompetencje
Kiedy można wyłączyć grunty z produkcji rolnej
Sądy i trybunały
Reforma TK w Sejmie. Możliwe zmiany w planie Bodnara