Przedsiębiorca postanowił sfinansować karty przedpłacone dla pracowników. Uprawniałyby one do kupna „posiłków profilaktycznych” lub do otrzymania w zamian wyłącznie artykułów spożywczych (i napojów bezalkoholowych) służących do przyrządzenia takich dań. Taki benefit pracowniczy mieliby otrzymać wszyscy pracownicy, w tym ci pracujący w warunkach uciążliwych. Przedsiębiorca miał wątpliwości, czy ich wartość będzie stanowić podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. ZUS odmiennie potraktował dwie kategorie pracowników. Jego zdaniem wartość kart przedpłaconych osób zatrudnionych w normalnych warunkach nie skorzysta ze zwolnienia. W tym wypadku nie znajdzie zastosowania § 2 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (DzU z 2023 r., poz. 728). Zgodnie z tym przepisem nie stanowi jej m.in. wartość otrzymanych przez pracowników bonów, talonów, kuponów i kart przedpłaconych uprawniających do nabycia wyłącznie posiłków w placówkach gastronomicznych lub handlowych, do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 450 zł. Zdaniem ZUS chodzi tutaj bowiem tylko o gotowe posiłki lub przetworzone produkty nadające się do bezpośredniego spożycia.

Z kolei dla zatrudnionych w warunkach uciążliwych całkowita wartość planowanego świadczenia będzie, zdaniem ZUS, zwolniona ze składek na podstawie § 2 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia. Zgodnie z nim podstawy wymiaru nie stanowi wartość otrzymanych przez pracowników bonów uprawniających do otrzymania na ich podstawie posiłków oraz artykułów spożywczych, gdy pracodawca, mimo ciążącego na nim obowiązku, nie ma możliwości wydania pracownikom posiłków i napojów bezalkoholowych.

Podstawa prawna: Decyzja ZUS (DI/ 200000/ 43/ 903/ 2023).

Czytaj więcej

ZUS: Karty przedpłacone na posiłki bez składek