TSUE o zaświadczeniu A1 potrzebnym do pracy w innym kraju UE

Wycofanie z urzędu zaświadczenia A1, które jest potwierdzeniem podlegania systemowi zabezpieczenia społecznego danego państwa członkowskiego, nie musi być poprzedzone procedurą dialogu i koncyliacji - orzekł w czwartek Trybunał Sprawiedliwości w polskiej sprawie.

Publikacja: 16.11.2023 16:55

TSUE o zaświadczeniu A1 potrzebnym do pracy w innym kraju UE

Foto: Adobe Stock

Sprawa dotyczy unijnych przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego i procedury konsultacji między instytucjami zabezpieczenia społecznego (ZUS i jego odpowiednikami w innych państw członkowskich) w kontekście wycofania zaświadczenia A1. Jest ono wydawane osobom, które wykonują pracę najemną i pracę na własny rachunek w różnych państwach członkowskich UE, EOG lub Szwajcarii. 

Toruński oddział ZUS wydał takie zaświadczenie polskiemu przedsiębiorcy, który miał świadczyć usługi we Francji. ZUS potwierdził w ten sposób, że zainteresowany podlegał polskiemu ustawodawstwu w dziedzinie zabezpieczenia społecznego.

Potem jednak  z urzędu ponownie rozpatrzył sprawę i stwierdził, że przedsiębiorca prowadził działalność wyłączenie we Francji, w związku z czym nie podlegał prawu polskiemu.

Czytaj więcej

Zaświadczenie A1 można unieważnić, ale nie zawiesić

W konsekwencji ZUS wycofał zaświadczenie A1. Decyzję tę podjął bez uprzedniej konsultacji ze swoim francuskim odpowiednikiem.

Sądy dwóch instancji stanęły po stronie przedsiębiorcy, który zakwestionował tę decyzję ZUS. Sąd Najwyższy, rozpoznający skargę kasacyjną wniesioną przez ZUS, nabrał  wątpliwości, czy prawo UE pozwala w takiej sytuacji wycofać zaświadczenie A1 bez wszczęcia procedury dialogu i koncyliacji z właściwymi instytucjami zainteresowanych państw członkowskich.

Trybunał orzekł, że tak.

- Zaświadczenie A1 może zostać cofnięte z urzędu przez instytucję, która je wydała. Może to nastąpić w związku ze zmianą zasad działalności pracownika, które były brane pod uwagę przy wydawaniu tego zaświadczenia lub w razie ustalenia, że informacje, które posłużyły za podstawę jego wydania, były nieprawdziwe  - wskazał TSUE.

Trybunał podkreślił, że zasady lojalnej współpracy i wzajemnego zaufania wiążą się z obowiązkiem sprawdzania przez instytucję wydającą zaświadczenie A1 prawdziwości zawartych w nim informacji i, w razie potrzeby, wycofania tego zaświadczenia.

sygn. akt C-422/22

Sprawa dotyczy unijnych przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego i procedury konsultacji między instytucjami zabezpieczenia społecznego (ZUS i jego odpowiednikami w innych państw członkowskich) w kontekście wycofania zaświadczenia A1. Jest ono wydawane osobom, które wykonują pracę najemną i pracę na własny rachunek w różnych państwach członkowskich UE, EOG lub Szwajcarii. 

Toruński oddział ZUS wydał takie zaświadczenie polskiemu przedsiębiorcy, który miał świadczyć usługi we Francji. ZUS potwierdził w ten sposób, że zainteresowany podlegał polskiemu ustawodawstwu w dziedzinie zabezpieczenia społecznego.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Praca, Emerytury i renty
Koniec 500+. Kiedy ostatnie wypłaty? 800+ na koncie już w grudniu?
Konsumenci
Nowy Sejm przyjął pierwszą ustawę. Dotyczy zakazu handlu w niedziele
W sądzie i w urzędzie
PESEL można już zastrzec. Jak to zrobić?
Prawo pracy
Szef może zablokować samowolną pracę po godzinach
W sądzie i w urzędzie
Pierwsza skarga następcy Ziobry. Zarzuca sądowi "bezduszny formalizm"
Materiał Promocyjny
Nowe narzędzia to nowe możliwości