Firma za granicą nie pozbawia preferencji w składkach ZUS

Osoba, która prowadziła wcześniej działalność w innym państwie niż Polska, może opłacać niższe składki ZUS – uznał organ rentowy.

Publikacja: 03.04.2023 07:36

Firma za granicą nie pozbawia preferencji w składkach ZUS

Foto: Adobe Stock

Sprawa, na kanwie której została wydana ta decyzja, dotyczyła przedsiębiorcy zajmującego się produkcją wyrobów tekstylnych. Wpisał on swoją firmę do ewidencji działalności gospodarczej w styczniu 2023 r. Wcześniej też już miał własny biznes za granicą. Nie podlegał wówczas polskiemu ustawodawstwu o ubezpieczeniach społecznych.

Przedsiębiorca miał zatem wątpliwość, czy może opłacać należności do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na preferencyjnych zasadach (tj. od podstawy wymiaru nie niższej niż 30 proc. minimalnego wynagrodzenia).

Od 1 stycznia 2023 r. wynosi ono 3490 zł. W efekcie preferencyjna podstawa wymiaru jest równa kwocie 1047 zł.

Przedsiębiorca, który chce z niej skorzystać, musi spełnić niezbędne warunki. Jakie? Przypomnijmy, że opłacanie niższych składek na ubezpieczenia społeczne jest możliwe, gdy zostaną spełnione dwie główne przesłanki.

Po pierwsze, przedsiębiorca nie ma prawa wykonywać pracy na rzecz byłego pracodawcy, u którego w bieżącym – lub w poprzednim – roku kalendarzowym pracował na etacie i wykonywał czynności należące do obecnie prowadzonego biznesu.

Ten warunek dotyczy nie tylko pierwszego dnia działalności firmy, ale całego 24-miesięcznego okresu korzystania z obniżonych składek do ZUS. Oznacza to, że od dnia, w którym rozpocznie współpracę z byłym pracodawcą, traci prawo do preferencji. W tym wypadku problemu jednak nie było, zainteresowany zadeklarował bowiem, że nie współpracuje z byłym pracodawcą.

Po drugie, przedsiębiorca nie może prowadzić (lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej nie prowadził) innej firmy.

I właśnie to mogło okazać się głównym problemem. Od listopada 2017 r. do marca 2019 r. biznesmen prowadził bowiem firmę za granicą. Nie wiedział zatem, czy ten okres także należy brać pod uwagę przy ustalaniu prawa do opłacania preferencyjnych składek.

Z tego powodu skierował do ZUS wniosek o interpretację przepisów.

Ten zaś uznał, że prowadzenie działalności w innym kraju nie pozbawia prawa do skorzystania z niższych składek po rozpoczęciu biznesu w Polsce.

W uzasadnieniu ZUS wskazał, że zgodnie z przepisami ubezpieczeniowymi obowiązującymi w Unii Europejskiej osoba prowadząca działalność na własny rachunek na terytorium jednego z państw członkowskich UE podlega ustawodawstwu tego kraju. W opisanym przypadku wnioskodawca biznesowo realizował się za granicą, opłacał też składki na ubezpieczenia społeczne w innym kraju niż Polska. Na co przedstawił stosowne dowody.

W efekcie ZUS uznał, że przedsiębiorca będzie miał możliwość deklarowania i opłacania składek od podstawy wymiaru w wysokości zadeklarowanej kwoty, nie niższej niż 30 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę, przez 24 miesiące od dnia rozpoczęcia działalności.

Decyzja ZUS oddział w Lublinie DI/200000/ 43/ 174/ 2023

Czytaj więcej

Niższe składki do ZUS-u również po krótkiej przerwie

Sprawa, na kanwie której została wydana ta decyzja, dotyczyła przedsiębiorcy zajmującego się produkcją wyrobów tekstylnych. Wpisał on swoją firmę do ewidencji działalności gospodarczej w styczniu 2023 r. Wcześniej też już miał własny biznes za granicą. Nie podlegał wówczas polskiemu ustawodawstwu o ubezpieczeniach społecznych.

Przedsiębiorca miał zatem wątpliwość, czy może opłacać należności do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na preferencyjnych zasadach (tj. od podstawy wymiaru nie niższej niż 30 proc. minimalnego wynagrodzenia).

Pozostało 83% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Konsumenci
Rzecznik generalny TSUE o restrukturyzacji Getin Banku: ocenić musi polski sąd
Praca, Emerytury i renty
Rząd ma problem z emeryturami. Trybunał wymusił kosztowne zmiany
Prawo dla Ciebie
Miliony z Funduszu bez konkursów. Eksperci są pewni: Ziobro złamał konstytucję
Podatki
Skarbówka będzie łapać już tylko prawdziwych oszustów
Materiał Promocyjny
Jaki jest proces tworzenia banku cyfrowego i jakie czynniki są kluczowe dla jego sukcesu?
Sądy i trybunały
SN dopuszcza piętrowe wyłączenia sędziów
Płace
Ostatnia taka podwyżka pensji. W przyszłym roku czeka nas rewolucja