Jadwiga Emilewicz, wiceminister rozwoju, zapowiedziała, że projekt przewidujący obniżenie składek dla osób prowadzących działalność gospodarczą w niewielkich rozmiarach zostanie udoskonalony. O tym, że resort już ma przygotowany pakiet poprawek i niebawem przedstawi zmienioną wersję projektu, powiedziała na czwartkowym spotkaniu ze związkowcami i przedstawicielami pracodawców w Radzie Dialogu Społecznego.

Zasadnicza zmiana będzie dotyczyła minimalnego limitu składek na ubezpieczenia społeczne, jakie będzie płacić prowadzący mikrodziałalność. Wyniosą one co najmniej 175,92 zł miesięcznie, czyli tyle, ile teraz płacą przedsiębiorcy przez dwa lata od rozpoczęcia działalności. Składka zdrowotna pozostanie bez zmian. Resort zakłada także wprowadzenie do ustawy bezpiecznika, aby preferencyjne składki nie kusiły pracodawców do wypychania zatrudnionych na działalność gospodarczą. W nowelizacji znajdzie się przepis, że z niższych składek nie skorzysta osoba, która podejmie współpracę z byłym pracodawcą. Jeśli jednak tak się stanie, pracodawca będzie odpowiadał solidarnie z byłym zatrudnionym za obowiązek zapłaty wyższych składek.

Zapowiedź poprawek stanowiła odpowiedź na zarzuty partnerów społecznych do projektu zmian.

Związkowcy jednogłośnie zaprezentowali negatywne stanowisko w tej sprawie.

– W projekcie nie zostały zawarte trzy najważniejszym zdaniem kwestie – tłumaczyła Barbara Surdykowska z biura eksperckiego NSZZ Solidarność.

Pierwsza to brak zabezpieczenia przed wypychaniem pracowników na działalność gospodarczą po zmianach. Druga wynika z tego, że obniżenie składek dla osób z najniższymi przychodami powinno wiązać się z ich podwyższeniem dla osób, którym się powiodło i osiągają wysokie przychody, od których powinny płacić wyższe niż zryczałtowane składki. Trzecia kwestia dotyczy proponowanych przez ZUS ograniczeń w wypłacie tzw. emerytur groszowych. Osoby płacące po zmianach niższe składki z działalności mogą nie uzbierać wystarczającej kwoty składek na minimalną emeryturę. Może się więc w przyszłości okazać, że proponowane dziś zmiany pozbawią ich prawa do comiesięcznej emerytury w przyszłości.

Z kolei Wiesława Taranowska, wiceprzewodnicząca OPZZ, zwróciła uwagę na negatywną opinię do projektu wydaną przez ZUS.

Przedstawiciele pracodawców, akceptując kierunek zmian, zwracali uwagę na niekonsekwencje w projekcie, który nie przewiduje obniżenia składki zdrowotnej, czy po obniżeniu składki na Fundusz Pracy, przyznanie pełni praw z tym związanych, np. prawo do zasiłku dla bezrobotnych. Związek Rzemiosła Polskiego domaga się zaś objęcia nowymi regulacjami przedsiębiorców na karcie podatkowej, którzy nie mieliby korzystać z obniżenia składek przy niskich przychodach.

– Nie przyspieszamy prac nad projektem, postaramy się uwzględnić uwagi partnerów społecznych zgłoszone w czasie konsultacji społecznych, by udoskonalić ten projekt – odpowiedziała wiceminister Emilewicz.

Autopromocja
Wyjątkowa okazja

Roczny dostęp do treści rp.pl za pół ceny

KUP TERAZ