Uchwalone w piątek przez Sejm zmiany Polskiego Ładu zakładają koniec odliczenia od podatku składek na ubezpieczenie zdrowotne. Zmienią się też zasady obliczania składek przez przedsiębiorców. Wysokość składki będzie zależała od wybranej formy opodatkowania i będzie obliczana od dochodu lub przychodu.

Dla osób rozliczających się według skali podatkowej (stawki 17 i 32 proc.) składka wyniesie 9 proc. dochodu. Z kolei przedsiębiorcy rozliczający się według stawki liniowej 19 proc. zapłacą 4,9 proc. od dochodu.

Składka nie może jednak być mniejsza, niż 9 proc. minimalnego wynagrodzenia. W przyszłym roku ma to być 270 zł. Taką składkę zapłacą np. osoby mający niskie dochody lub straty.

Czytaj więcej

"Polski Ład" PiS uchwalony. Posłowie złagodzili podwyżki podatków

Bardziej skomplikowane stanie się rozliczenie ryczałtowców. Zapłacą 9 proc. składki zdrowotnej od przeciętnego wynagrodzenia, ale podstawa obliczenia składki będzie zależała od ich rocznych przychodów. Ci o rocznych przychodach do 60 tys. zł zapłacą 9 proc. od 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Przy przychodach rocznych od 60 tys. zł do 300 tys. zł podstawa wyniesie 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Przy przychodach ponad 300 tys. zł podstawa wyniesie 180 proc.

Osoby rozliczające się w formie karty podatkowej zapłacą 9 proc. składki od minimalnego wynagrodzenia, czyli 270 zł. Należy jednak pamiętać, że w 2022 r. kartę będzie można płacić jedynie na podstawie praw nabytych.

Czytaj więcej

"Polski Ład" PiS: korzystne rozliczenie mieszkań jeszcze przez rok

Jeśli zaś przedsiębiorca jest wspólnikiem spółki komandytowej lub jednoosobowej spółki z o.o. – zapłaci 9 proc. składki liczonej od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Z kolei od wynagrodzenia członka zarządu na podstawie powołania uiści 9 proc. składki od przychodu. Nie pomniejszy przychodu o składki na ubezpieczenia społeczne, których nie płaci.

Przypomnijmy, że obecnie przedsiębiorcy płacą jednakową zryczałtowaną składkę - 381,81 zł. Z tego 238,78 zł mogą odliczyć od podatku.

Autopromocja
ORZEŁ INNOWACJI

Konkurs dla startupów i innowacyjnych firm

WEŹ UDZIAŁ

Zmiany dotyczą również terminów wpłat składek zdrowotnych i społecznych - trzeba je będzie uiszczać do 20. dnia następnego miesiąca.