Nauczyciel nie może sprzeciwić się powrotowi ucznia - wyrok WSA

Nauczyciel nie ma interesu prawnego w zakwestionowaniu decyzji o skreśleniu z listy uczniów, nawet wówczas, gdy uczeń dopuścił się czynu naruszającego dobra nauczyciela.

Aktualizacja: 08.12.2019 13:53 Publikacja: 08.12.2019 00:01

Nauczyciel nie może sprzeciwić się powrotowi ucznia - wyrok WSA

Foto: Fotorzepa, Jak Jakub Ostałowski

Wojciech L. wystąpił do wojewódzkiego sądu administracyjnego ze sprzeciwem na decyzję kuratora oświaty, który uchylił decyzję dyrektora zespołu szkół o skreśleniu Wiktora B. z listy uczniów. Uzasadniając swoją legitymację procesową Wojciech L. podał, że jest nauczycielem – członkiem rady pedagogicznej placówki oświatowej, która podjęła uchwałę o skreśleniu wskazanej osoby z listy uczniów. Jest zatem zainteresowany wykonaniem tej uchwały, zwłaszcza że decyzja kuratora nie podlega kontroli żadnego innego podmiotu, aniżeli skreślony uczeń. Z tej jednak racji, że jest ona dla niego korzystna, z pewnością nie zaskarży jej w dalszym toku postępowania. Stąd też nie istnieje jakikolwiek instrument prawny, umożliwiający skuteczną kontrolę tego rodzaju decyzji kuratora w istotnych dla szkoły sprawach.

Spraw sobie prezent.
Dostęp do rp.pl do 50% taniej!

Kontynuuj czytanie tego artykułu w ramach subskrypcji rp.pl

Otrzymasz dostęp do serwisu rp.pl, w tym artykułów z "Rzeczpospolitej"
i weekendowego magazynu Plus Minus.

Prawo dla Ciebie
Koniec abonamentu RTV. Ma go zastąpić opłata w wysokości 8-9 zł miesięcznie
Prawo karne
Prezydent Andrzej Duda ułaskawił prawicowego publicystę
Konsumenci
TSUE orzekł na korzyść frankowiczów. Co ten wyrok oznacza dla banków
Prawo dla Ciebie
Sąd rozstrzygnie spór między córką i wdową po Grzegorzu Ciechowskim
Zawody prawnicze
Adwokatura przyjęła nowe zasady wykonywania zawodu. Zmiany w etyce i zastępstwach
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja zmienia łańcuchy dostaw w okresach wysokiego popytu