Do zadań 319 bibliotek pedagogicznych (w tym 249 filii) doszło doskonalenie nauczycieli w wykorzystaniu technik informacyjno-komunikacyjnych oraz wspomaganie szkół. Tak wynika z wchodzącego dziś w życie rozporządzenia ministra edukacji w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych.

Z danych Ministerstwa    Edukacji Narodowej wynika jednak, że już teraz 91 proc. bibliotek i 72 proc. filii oferuje edukacyjne pakiety multimedialne, prowadzi kursy e-learningowe, na których uczy m.in. wyszukiwania informacji i tworzenia prezentacji.

Biblioteki będą także odpowiedzialne za informowanie szkół o zmianach w systemie oświaty. Dotychczas takie działanie należało głównie do Ośrodka Rozwoju Edukacji oraz do kuratorów oświaty. Zgodnie z przepisami przejściowymi na przygotowanie się do wypełniania nowych obowiązków biblioteki mają czas do końca grudnia 2015 roku.

podstawa prawna: rozporządzenie z 28 lutego 2013 r. DzU z 19 marca, poz. 369