Zawody, w których obcokrajowcom najłatwiej uzyskać zatrudnienie na Węgrzech, to m.in.: inżynier, pielęgniarka, budowlaniec, mechanik, handlowiec.

Polacy, którzy chcą przebywać na Węgrzech do trzech miesięcy, nie muszą w żaden sposób legalizować swojego pobytu. Jeśli natomiast zamierzają okres ten przedłużyć, muszą uzyskać pozwolenie, czyli tzw. kartę pobytu. Wydaje ją Centrum Regionalnego Urzędu ds. Imigracji i Obywatelstwa. Dotyczy to również osób poszukujących pracy. Karta pobytu wydawana jest na czas określony w umowie o pracę, ale nie dłużej niż na pięć lat.

Umowa o pracę musi mieć formę pisemną i określać: miejsce wykonywania pracy, nazwę stanowiska lub zakres obowiązków, wysokość wynagrodzenia. Okres próbny trwa 30 dni. Jeśli umowa zawierana jest na czas określony, to nie może być on dłuższy niż pięć lat.

Miesięczna pensja minimalna jest zmienna, ustalana corocznie przez rząd

. Pracownikowi przysługuje dodatkowo: 15 proc. pensji za pracę w nocy, dodatek 15 proc. za pracę zmianową obejmującą popołudnia oraz 30 proc. za pracę w nocy, 150 proc. pensji podstawowej za nadgodziny, 50-proc. dodatek za pracę w tzw. zwykłym dniu wolnym i 100-proc. za pracę w święta.

Tydzień pracy na Węgrzech wynosi 40 godzin. Po przepracowaniu ponad sześciu godzin należy się 20-minutowa przerwa. W ciągu doby pracownik musi mieć 11 godzin nieprzerwanego wypoczynku.

Wypowiedzenie umowy zawsze musi mieć formę pisemną. Jeśli dokonuje go pracownik, musi zachować minimum 30-dniowy okres wypowiedzenia. W wypadku umowy zawartej na okres próbny obie strony mogą wypowiedzieć ją ze skutkiem natychmiastowym i bez podania przyczyny.

Urlop wypoczynkowy wynosi 20 dni roboczych, jeśli pracownik nie ukończył 25 lat, i 21 dni – gdy przekroczył ten wiek

. Oprócz tego osobie, która nie przekroczyła 31 lat, należy się dodatkowy dzień wolny co trzy lata, a między 31. a 45. rokiem życia – co dwa lata. Po przekroczeniu 45 lat okres urlopu wynosi 30 dni roboczych. Pracownik do 18. roku życia ma prawo do dodatkowych pięciu dni wolnych. Termin urlopu wyznacza pracodawca, ale zatrudnionemu przysługuje jeden dzień urlopu na żądanie.

Autopromocja
Historia Uważam Rze

Teraz z darmową dostawą i e‑wydaniem gratis!

ZAMÓW

Osoby, które przepracowały 12 miesięcy, mają prawo do 15 dni urlopu chorobowego w ciągu roku. Kobietom przysługuje 27 tygodni urlopu macierzyńskiego. Urlop wychowawczy jest bezpłatny i można go brać do ukończenia przez dziecko trzech lat.

Jeśli chodzi o opodatkowanie, to zgodnie z polsko-węgierską umową o unikaniu podwójnego opodatkowania dochody uzyskane przez Polaków na Węgrzech są opodatkowane właśnie tam. Stawki węgierskiego PIT wynoszą od 20 do 40 proc. w zależności od dochodów.

Więcej informacji m.in. na stronach: www.naric.hu

www.lengyelorszag.hu