Fundacja Helsińska o projekcie PiS: pierwszy taki przypadek w historii

Po raz pierwszy w najnowszej historii Polski Sejm próbuje podjąć kroki mające na celu zagwarantowanie z mocą wsteczną legalności działań organów władzy publicznej - alarmuje w swoim stanowisku Helsińska Fundacja Praw Człowieka.

Publikacja: 25.10.2022 17:23

Fundacja Helsińska o projekcie PiS: pierwszy taki przypadek w historii

Foto: PAP/Tytus Żmijewski

Chodzi o złożony w ubiegłym tygodniu do Sejmu projekt ustawy dotyczącej „określenia legalności działań wójta, burmistrza lub prezydenta miasta polegających na przekazaniu w czasie stanu epidemii operatorowi pocztowemu będącemu w 2020 r. operatorem wyznaczonym, w rozumieniu ustawy - Prawo pocztowe, spisu wyborców w związku z wyborami powszechnymi na Prezydenta RP zarządzonymi w 2020 roku”.

Zgodnie z propozycją, „nie popełnił przestępstwa wójt, burmistrz lub prezydent miasta, który w czasie stanu epidemii przekazał operatorowi wyznaczonemu spis wyborców w związku z wyborami powszechnymi na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi w 2020 roku”. Z kolei „postępowania w sprawach o przestępstwo polegające na podjęciu działań, o których mowa we wspomnianym artykule, wszczęte i niezakończone prawomocnym wyrokiem przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy umarza się”, a „skazanie za przestępstwo polegające na podjęciu działań, o których mowa w artykule, ulega zatarciu z mocy prawa”.

Czytaj więcej

Wojciech Tumidalski: Abolicja, jakiej nie było

Zdaniem Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka projekt ustawy zmierza do zalegalizowania części naruszeń prawa, do których doszło w toku przygotowywania wyborów z 2020 roku, w tym m.in. przekazania danych wyborców bez ważnej podstawy prawnej. - Projekt ustawy znoszącej odpowiedzialność karną za takie działanie jest niezgodny z Konstytucją. Po raz pierwszy w najnowszej historii Polski Sejm próbuje podjąć kroki mające na celu zagwarantowanie z mocą wsteczną legalności działań organów władzy publicznej. Na mocy tej ustawy organy jednostek samorządu terytorialnego mają zostać uwolnione od odpowiedzialności za bezprawne przekazanie danych z rejestru wyborców spółce prawa handlowego - pisze HFPC.

Zdaniem HFPC rozwiązanie to, poprzez próbę wstecznej legalizacji działań organów władzy publicznej, narusza art. 7 Konstytucji ustanawiający zasadę legalizmu. Zgodnie z nią organy władzy publicznej działają w granicach i na podstawie prawa. Z zasady tej wynika przy tym wymóg zagwarantowania środków, które pozwolą na pociągnięcie do odpowiedzialności tych przedstawicieli organów władzy publicznej, którzy działali bez podstawy prawnej lub z jej przekroczeniem. Warto przy tym wskazać, że bezprawność działania organów władzy publicznej w tym kontekście została już kilkukrotnie wykazana w postępowaniach przed polskimi sądami.

W ocenie HFPC, próba przyjęcia takiej ustawy jest kolejnym dowodem na trwający w Polsce kryzys praworządności, w którym władza kosztem praw i wolności obywateli zabezpiecza swoje partykularne interesy.

Czytaj więcej

Stępień: Ułaskawienia lepsze od ustawy o bezkarności

Chodzi o złożony w ubiegłym tygodniu do Sejmu projekt ustawy dotyczącej „określenia legalności działań wójta, burmistrza lub prezydenta miasta polegających na przekazaniu w czasie stanu epidemii operatorowi pocztowemu będącemu w 2020 r. operatorem wyznaczonym, w rozumieniu ustawy - Prawo pocztowe, spisu wyborców w związku z wyborami powszechnymi na Prezydenta RP zarządzonymi w 2020 roku”.

Zgodnie z propozycją, „nie popełnił przestępstwa wójt, burmistrz lub prezydent miasta, który w czasie stanu epidemii przekazał operatorowi wyznaczonemu spis wyborców w związku z wyborami powszechnymi na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi w 2020 roku”. Z kolei „postępowania w sprawach o przestępstwo polegające na podjęciu działań, o których mowa we wspomnianym artykule, wszczęte i niezakończone prawomocnym wyrokiem przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy umarza się”, a „skazanie za przestępstwo polegające na podjęciu działań, o których mowa w artykule, ulega zatarciu z mocy prawa”.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Konsumenci
Dobra wiadomość dla frankowiczów z Getin Banku. Jest wyrok sądu
Materiał Promocyjny
Zrównoważony transport miejski w Polsce Wschodniej: program Fundusze Europejskie
Prawo drogowe
Mariusz Ciarka: Kasowanie punktów karnych równe dla wszystkich
Prawo pracy
Najnowsze zmiany dla przedsiębiorców są dla nich szkodliwe
Mundurowi
Jest prawomocny wyrok ws. dezubekizacji bohatera operacji "Samum"
Materiał Promocyjny
Politechnika Śląska uruchamia sieć kampusową 5G
Prawo dla Ciebie
Jak oddać głos w wyborach do Sejmu i Senatu oraz w referendum. Objaśniamy
Prawo dla Ciebie
Wybory 2023: głosowanie za granicą. Formalności i ważne terminy