W poniedziałek na spotkaniu unijnych ambasadorów przy Unii Europejskiej 25 krajów członkowskich poparło rozporządzenie wiążące wypłatę funduszy unijnych z regułą praworządności. Przeciw rozporządzeniu były Polska i Węgry, które jednak nie mogły go zablokować, ponieważ w głosowaniu nad rozporządzeniem nie była potrzebna jednomyślność (decyzja zapadła większością kwalifikowaną). 

Polska argumentuje, że wprowadzony mechanizm jest niezgodny z Traktatem Unijnym, który przewiduje sankcje za łamanie zasad praworządności w artykule 7 - ale decyzja w tej sprawie zapada wówczas jednogłośnie, a więc - jak argumentuje rząd w Warszawie - sankcje nakładane metodą większości kwalifikowanej są niezgodne z unijnym prawem.

W odpowiedzi na przyjęcie rozporządzenia Polska i Węgry nie wyraziły zgody na przyjęcie wynegocjowanego wcześniej budżetu UE i funduszu odbudowy przeznaczonego na wsparcie gospodarek europejskich, które ucierpiały z powodu pandemii koronawirusa SARS-CoV-2.

Brak konsensusu co do budżetu UE sprawi, że Unia Europejska będzie musiała funkcjonować na podstawie prowizorium budżetowego, co wyklucza m.in. realizację nowych, długoterminowych projektów unijnych.

Uczestników sondażu SW Research dla rp.pl spytaliśmy jak oceniają taką decyzję Polski i Węgier.

27,6 proc. ankietowanych zgadza się z działaniami Polski i Węgier.

39,1 proc. respondentów nie zgadza się z takimi działaniami.

Autopromocja
Subskrybuj nielimitowany dostęp do wiedzy

Unikalna oferta

Tylko 5,90 zł/miesiąc


WYBIERAM

33,3 proc. nie ma zdania w tej kwestii.

- Mężczyźni częściej niż kobiety (34% vs 22% kobiet) popierają decyzję Polski i Węgier dotyczącą zawetowania budżetu UE na lata 2021-27, w tym funduszu unijnego dotyczącego odbudowy gospodarek po pandemii, w proteście przeciw uzależnieniu wypłat środków unijnych od przestrzegania praworządności. Kobiety częściej w tej sprawie nie mają żadnego zdania (39% vs 27% mężczyzn). Przeciwni tym działaniom są częściej badani powyżej 50 lat (46%), osoby z wykształceniem wyższym (46%), badani o dochodzie netto powyżej 5000 zł netto (51%) oraz ankietowani z największych miast (48%) - komentuje wyniki badania Małgorzata Bodzon, Senior Project Manager w SW Research.

Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 17.11-18.11.2020 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne.