Jeden spadek, dwa postanowienia spadkowe. SN uchylił jedno z nich

Sąd Najwyższy uchylił postanowienie sądu o nabyciu majątku po zmarłym wydane 11 lat po prawomocnym postanowieniu dotyczącym tej samej schedy.

Aktualizacja: 24.05.2022 12:51 Publikacja: 24.05.2022 07:49

Jeden spadek, dwa postanowienia spadkowe. SN uchylił jedno z nich

Foto: Adobe Stock

To nie pierwsze takie orzeczenie. Sprawa jest o tyle ciekawa, że do ujawnienia tego problemu (bo nie może być dwóch orzeczeń spadkowych dotyczących jednego spadku), doszło w urzędzie skarbowym, który badał takie orzeczenia pod kątem uiszczenia podatku.

Otóż okazało się, że postępowanie spadkowe po zmarłym 1 stycznia 1998 r. z wniosku jego żony zostało zakończone postanowieniem, na mocy którego spadkobiercami zostali żona – w 4/16 – oraz czwórka dzieci po 3/16.

Kilkanaście lat później przed tym samym sądem (w innym składzie) wszczęto kolejne postępowanie z wniosku pominiętej za pierwszym razem wnuczki (córki piątego dziecka spadkodawcy, zmarłego przed ojcem) i postanowieniem z 29 listopada 2012 r. sąd rejonowy stwierdził nabycie spadku w 1/4 przez żonę, a przez czwórkę dzieci i wnuczkę po 3/20.

Po ujawnieniu tej sprzeczności miejscowy prokurator zainicjował postępowanie o zmianę postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku przez uwzględnienie do dziedziczenia wnuczki, ale wniosek sąd odrzucił.

Czytaj więcej

Sąd przyznał spadek zmarłemu. SN: doszło do rażącego naruszenia prawa

W tej sytuacji skargę nadzwyczajną wniósł prokurator generalny, a SN (sędziowie Marek Dobrowolski, Mirosław Sadowski i ławnik Roman Markiewicz) ją uwzględnił.

Sąd Najwyższy wskazał, że w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku sąd ma obowiązek działania z urzędu, co oznacza, że nie może poprzestać na tym, co wskażą mu uczestnicy postępowania, ale ma podjąć działania umożliwiające ustalenie nie tylko kręgu spadkobierców i zakresu majątku spadkowego, ale również, czy nie doszło do wcześniejszego spadkobrania. Tego sąd rejonowy nie dopełnił, w efekcie zapadłe orzeczenie, które, mimo że jest prawomocne, nie jest wiążące, a spadkobiercy nie otrzymali jednoznacznego potwierdzenia uprawnień spadkowych, co narusza ich konstytucyjne prawo do sądu.

Uwzględniając skargę, SN uchylił postanowienie w zaskarżonej części i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania.

– Takie przypadki nie powinny się obecnie zdarzać. Od wielu już lat repertoria prowadzone są w systemie informatycznym i odnotowuje się także nazwisko spadkodawcy. Po wpłynięciu sprawy sprawdza się, czy są inne na to samo nazwisko. Jeżeli wezwanie dla uczestnika na rozprawę wysłane na adres wskazany przez wnioskodawcę jest awizowane, można sprawdzić w bazie PESEL, czy nie ma innego adresu, i korespondencję wysłać ponownie – wskazuje Anna Begier, sędzia SR we Wrześni, członek Zespołu Prawa Cywilnego SSP Iustitia.

Sygnatura akt: I NSNc 537/21

Nauczyciele
Godziny czarnkowe po nowemu. Oto, co się zmieni dla nauczycieli
Prawo karne
Sąd Najwyższy nie posłuchał TK ws. prawa łaski dla Kamińskiego i Wąsika
Zawody prawnicze
Adwokaci chcą mieć swoją "umowę o pracę"
Prawo karne
Komisja wystawi wilczy bilet do pełnienia funkcji państwowych
Prawnicy
Profesorowie prawa bronią b. promotora Dudy. "Brutalny atak ministra Czarnka"