Instytucje publiczne, samorządowe czy przedsiębiorcy coraz częściej stają się ofiarami ataków cyberprzestępców. Cyberprzestępcy nagminnie wykorzystują podatności zabezpieczeń systemów do przejęcia kontroli nad urządzeniami i systemami teleinformatycznymi. Zagrożenia dla cyberbezpieczeństwa nierzadko wynikają z nieodpowiednich zabezpieczeń fizycznych czy rozwiązań organizacyjnych (np. brak szkoleń kadry i niska świadomość na temat zagrożeń). Braki w zakresie rozwiązań technicznych czy proceduralnych mogą prowadzić do utraty kontroli nad elementami infrastruktury wykorzystywanej do cyberbezpieczeństwa. Nieadekwatność posiadanych środków do aktualnych zagrożeń może natomiast skutkować poważnymi konsekwencjami w postaci utraty integralności, poufności, dostępności oraz autentyczności przetwarzanych danych (w tym danych osobowych, danych objętych tajemnicą przedsiębiorstwa), a w konsekwencji – pozbawieniem możliwości świadczenia usług.