Katarzyna Gorzkowska

Odszkodowanie za naruszenie prywatności w internecie

Bezprawne przetwarzanie danych osobowych, stanowi coraz częstszą przyczynę dochodzenia zadośćuczynienia na drodze sądowej. Warunkiem do wystąpienia z takim roszczeniem jest doznanie przez osobę uprawnioną szkody majątkowej lub niemajątkowej.

Jak zautomatyzowane narzędzia wpływają na decyzje konsumentów?

Śledzenie aktywności użytkownika w internecie może obejmować nie tylko dane osobowe, które osoby fizyczne aktywnie przekazują, ale także te, które są wynikiem obserwacji, wyprowadzania i wnioskowania. Udostępnianie ich potencjalnie setkom firm rodzi pytania o bezpieczeństwo danych. W jaki sposób można to zmienić?

Pułapki zautomatyzowanego przetwarzania danych

Stosowanie wadliwych algorytmów może prowadzić do niedokładnych przewidywań. W konsekwencji stworzone profile mogą utrwalać już istniejące stereotypy i ograniczać dostęp konsumentów do produktów czy usług.

Cyberbezpieczeństwo w praktyce – poradnik dla firm

Każda umowa z zakresu cyberbezpieczeństwa powinna szczegółowo określać gwarantowany poziom świadczenia usług, czyli wskazywać, jakie konkretne czynności będzie musiał wykonać dostawca usług cyberbezpieczeństwa oraz na jakich zasadach.

Jak stosować monitoring zgodnie z prawem?

Niewłaściwe korzystanie z kamer może skutkować naruszeniem wielu przepisów, w tym dotyczących ochrony danych osobowych, prawa cywilnego, ochrony dóbr osobistych oraz praw innych osób przebywających w zasięgu monitoringu.

Dane osobowe: sankcje administracyjne za monitoring budynków

Nadzór wideo jest zgodny z prawem, jeśli jest konieczny do osiągnięcia celu wynikającego z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora danych lub osobę trzecią. Uzasadniony interes musi istnieć w rzeczywistości, nie może być fikcyjny lub spekulatywny.

Cyberbezpieczeństwo: Istotne są zastosowana technologia i funkcjonalności oprogramowania

W przypadku infrastruktury do cyberbezpieczeństwa w określeniu rzeczywistych potrzeb przydatne może okazać się przeprowadzenie analizy ryzyka związanego z przetwarzaniem konkretnego rodzaju danych czy świadczeniem konkretnych usług przez zamawiającego.