Czy wcześniejsze kary umowne mogą prowadzić do wykluczenia

To, czy naliczenie kary umownej w uprzednim zamówieniu publicznym mieści się w przesłankach art. 109 ust. 1 pkt 7 prawa zamówień publicznych, to interesujący i doniosły problem dla praktyki sądowej i pozasądowej.

Aktualizacja: 30.08.2021 11:55 Publikacja: 25.08.2021 02:00

Czy wcześniejsze kary umowne mogą prowadzić do wykluczenia

Foto: Adobe Stock

Wykonawcy, którzy wcześniej nie wykazali się należytą rzetelnością, mogą nie być dopuszczeni do udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający przewiduje zastosowanie art. 109 ust. 1 pkt 7 p.z.p. Jak wiadomo, zgodnie z przywołanym przepisem wykonawca podlega wykluczeniu, jeżeli z przyczyn leżących po jego stronie w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady. Omówione tu zostaną wybrane aspekty kary umownej, a tym samym poza zakresem rozważań leży m.in. szczegółowe opisywanie innych elementów poszczególnych przesłanek, czy też ujęcie samych przesłanek, kwestii ciężaru dowodu i problematyki dowodowej na tle art. 109 ust. 1 pkt 7 ustawy p.z.p., a także zagadnień dotyczących umowy koncesji.

Pozostało 89% artykułu

Ten artykuł przeczytasz z aktywną subskrypcją rp.pl

Teraz 4 zł za tydzień dostępu do rp.pl!

Na bieżąco o tym, co ważne w kraju i na świecie. Rzetelne informacje, różne perspektywy, komentarze i opinie. Artykuły z Rzeczpospolitej i wydania magazynowego Plus Minus.

Nieruchomości
Jak kwestionować niezgodne z prawem plany inwestycyjne sąsiada? Odpowiadamy
Materiał Promocyjny
Mity i fakty - Czy to prawda, że elektryczne auta palą się częściej niż spalinowe?
Praca, Emerytury i renty
Krem z filtrem, walizka i autoresponder – co o urlopie powinien wiedzieć pracownik
W sądzie i w urzędzie
Jak otrzymać bon energetyczny? Jest wzór wniosku
Nieruchomości
Większe odległości od działki sąsiada. Jakie zmiany się szykują
Administracja
Rzeka zabrała część nieruchomości. Kiedy przysługuje odszkodowanie?