Katarzyna Gonera była sędzią od 36 lat. Do Sądu Najwyższego została powołana z dniem 4 stycznia 2000 roku, orzekała w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. W stan spoczynku przeszła 1 listopada tego roku, po 23 latach służby dla Sądu Najwyższego. 

Sędzia była aktywną prawniczką - napisała komentarze do wielu ustaw oraz przygotowywała projekty ustaw w Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego, była przewodniczącą zespołu przygotowującego projekt ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Dwa razy została wybrana na członka Krajowej Rady Sądownictwa przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego (lata 2010-2014). W latach 1992-2009 zasiadała w zarządzie Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia". 

Sędzia Gonera była także jedną z sędziów Sądu Najwyższego, którzy podpisali apel o pełne wykonanie orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 2021 roku, które dotyczyły zaprzestania działalności Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. 

Czytaj więcej

Katarzyna Gonera, sędzia Sądu Najwyższego – jej życiem był sąd