Z wokand zaplanowanych na wrzesień spadło kilka sędziowskich spraw.

Tymczasowa IOZ w Sądzie Najwyższym przestaje powoli działać. Jej miejsce zajmie z czasem stała IOZ.

Dotąd głównym wynikiem prac były uchylenia zawieszeń sędziów. Takich przypadków było ostatnio kilkanaście. Chodzi głównie o sędziów, którzy nie chcieli orzekać z sędziami powołanymi przez nową Krajową Radę Sądownictwa lub w orzeczeniach stosowali wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

– Część spraw rozdysponowanych w IOZ tymczasowej, które ruszyły, będzie się toczyć na starych zasadach – mówi „Rzeczpospolitej” sędzia Wiesław Kozielewicz, szef IOZ w tymczasowym składzie. Jak załatwiano te sprawy we wrześniu?

Różnie. Głównie uchylano zawieszenie i umarzano postępowanie.

Czytaj więcej

Wojciech Tumidalski: Sędzia ze skazą, obywatel z problemem

Izba Odpowiedzialności Zawodowej przejęła sprawy od 15 sierpnia 2022 r., czyli po Izbie Dyscyplinarnej SN. Niemal wszystkie zakończyły się uchyleniem zawieszeń lub umorzeniem postępowania.

3 września tymczasowa IOZ SN decydowała, co zrobić z immunitetem sędziego Piotra Raczkowskiego, b. wiceprzewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa i sędziego wojskowego. Sędzia stawił się przed Izbą wraz z dwójką obrońców. Zarzuty stawiała mu Prokuratura Krajowa.

Kolejna sprawa dotyczyła sprawy sędzi Marzanny Piekarskiej-Drążek z SA w Warszawie. IOZ uchyliła decyzję o jej zawieszeniu i umorzyła postępowanie w jej sprawie. Sędzia została wcześniej zawieszona na miesiąc za to, że podważała status sędziego wybranego przez nową KRS.

W sprawie sędzi Piekarskiej-Drążek ETPCz na początku sierpnia 2022 r. wydał zabezpieczenie, zgodnie z którym sędzia nie może być sądzona przez nową IOZ.

Czytaj więcej

Zawieszeni przez ministra sędziowie znów będą orzekać

Na wokandzie była też trzecia sprawa – sędziego Piotra Gąciarka z Sądu Okręgowego w Warszawie. Rzecz dotyczyła niechęci orzekania sędziego Gąciarka z sędzią wyłonionym przez nową Krajową Radę Sądownictwa. Pod zawieszeniem podpisał się Piotr Schab, dziś prezes Sądu Apelacyjnego w Warszawie.

Jego sprawa została jednak odroczona, ponieważ obrońcy sędziego złożyli wniosek o jej przekazanie do Izby Karnej Sądu Najwyższego i wyłączenie od orzekania sędziego Wiesława Kozielewicza, przewodniczącego składu IOZ i sędziego Izby Karnej SN.

Czytaj więcej

Kolejni sędziowie przywróceni do orzekania

Czytaj więcej

Kim są sędziowie wskazani przez prezydenta do nowej Izby w SN