Wiesław Kozielewicz, Izba Karna. Sędzia od 1983 r. w Sądzie Rejonowym w Hrubieszowie, w Sądzie Wojewódzkim w Zamościu i Sądzie Apelacyjnym w Lublinie, a od 1999 r. sędzia Sądu Najwyższego. Autor publikacji „Odpowiedzialność dyscyplinarna sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych i notariuszy”. W latach 2019–2020 przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej, przez kilka miesięcy p.o. prezesa Izby Karnej SN, a teraz przewodniczący przejściowej piątki sędziów Izby Odpowiedzialności Zawodowej SN.

Wiesław Kozielewicz

Wiesław Kozielewicz

materiały prasowe

W zdaniu odrębnym do uchwały trzech izb SN wskazał, że prawne podważanie prezydenckich nominacji sędziowskich jest możliwe tylko, jeśli podczas oceny kandydata przez KRS doszłoby do popełnienia przestępstwa ustalonego prawomocnie lub prezydencka nominacja uznana byłaby za delikt konstytucyjny, za który prezydent zostałby skazany przez Trybunał Stanu.

Paweł Grzegorczyk, Izba Cywilna. Nie był sędzią sądów powszechnych, sędzia SN od 2017 r., i choć jest sędzią z tzw. starego nadania, to nominację otrzymał od prezydenta Andrzeja Dudy.

Paweł Grzegorczyk

Paweł Grzegorczyk

materiały prasowe

Profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, specjalista w zakresie postępowania cywilnego. Efekty jego pracy naukowej widać w uzasadnieniach czy to pisemnych, czy nawet ustnych, w których dużą wagę przykłada do kwestii formalnych i proceduralnych oraz łatwego żonglowania przepisami.

Barbara Skoczkowska, Izba Karna. Sędzia od 1986 r. w SR w Gliwicach, od 1995 r. w SW, a potem SA w Warszawie, od 2010 r sędzia SN.

Barbara Skoczkowska

Barbara Skoczkowska

materiały prasowe

Orzekała w wielu głośnych procesach przed warszawskimi sądami (Bogusława Bagsika, FOZZ), a następnie przed w SN (katastrofa MTK). Była w składzie trójkowym SN, który jako pierwszy orzekł, że nowy sędzia IK nie ma statusu sędziego, a wyrok TK, który unieważniał uchwałę trzech Izb SN ze stycznia 2020 r. nie wywołuje żadnych skutków prawnych. Podpisywała się pod krytycznymi stanowiskami sędziów SN wobec reform sądów, ale sama publicznie takiej krytyki nie wyrażała.

Tomasz Demendecki, Izba Kontroli Nadzwyczajnej. Nie był sędzią sądów powszechnych, a w SN od 2018 r. Profesor UMCS, w Katedrze Postępowania Cywilnego i Międzynarodowego Prawa Handlowego.

Tomasz Demendecki

Tomasz Demendecki

materiały prasowe

Ma w dorobku szereg prac naukowych, jest byłym członkiem Rady Naukowej Ośrodka Naukowo-Szkoleniowego przy Krajowej Radzie Komorniczej, był komornikiem, ale też adwokatem. Podczas losowania kandydatów do nowej Izby kuleczka z jego nazwiskiem otworzyła się i musiała wrócić do urny, ale miał szczęście (lub nieszczęście, bo nie wszyscy chcieli orzekać w nowej Izbie), że został po raz drugi wylosowany.

Marek Motuk, Izba Karna. Sędzia od 1989 r. w Wojskowym Sądzie Garnizonowym w Olsztynie (zrzekł się stanowiska w maju 1990 r.), od 1992 r. sędzia Sądu Rejonowego w Suwałkach, a następnie Sądu Okręgowego w Suwałkach, zaś od 2009 r. sędzia Sądu Apelacyjnego w Warszawie. Od maja 2020 r. sędzia Sądu Najwyższego.

Marek Motuk

Marek Motuk

materiały prasowe

Maria Szczepaniec, Izba Kontroli Nadzwyczajnej. Nie była sędzią sądów powszechnych, a sędzią SN jest od 2018 r. Prof. w Katedrze Prawa Karnego UKSW, w której pracuje od 1999 r. Naukowo specjalizuje się w prawie karnym, kryminologii oraz ekonomicznym podejściu do przestępczości. Pełniła funkcję rzecznika dyscyplinarnego ds. nauczycieli akademickich na UKSW (2013–2016). W latach 2014–2018 była adwokatem.

Maria Szczepaniec

Maria Szczepaniec

materiały prasowe

Krzysztof Staryk, Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Sędzia od 1986 r.: Sądu Rejonowego, a następnie Sądu Okręgowego w Olsztynie, od 2000 r. sędzia Sądu Apelacyjnego w Białymstoku, a od 2012 sędzia Sądu Najwyższego.

Krzysztof Staryk

Krzysztof Staryk

materiały prasowe

W zdaniu odrębnym do uchwały trzech starych izb SN napisał, że w sposób wadliwy przyjęto w niej, że samo zetknięcie się z nową KRS i zaaprobowanie przez nią kandydata na sędziego stwarza domniemanie, że nie jest on niezawisły i obiektywny w orzekaniu.

Marek Dobrowolski, Izba Kontroli Nadzwyczajnej. Nie był sędzią sądów powszechnych, sędzia Sądu Najwyższego od 2018 r. W 2002 r. uzyskał na KUL stopień doktora nauk prawnych, a w 2015 r. doktora habilitowanego (na podstawie rozprawy „zasada suwerenności narodu w warunkach integracji Polski z Unią Europejską”).

Marek Dobrowolski

Marek Dobrowolski

materiały prasowe

W latach 1998–2000 pracował w Kancelarii Premiera i Rządowym Centrum Legislacji; w latach 2000–2006 w IPN; w 2017–2018 był członkiem zespołu ds. referendum konsultacyjnego w sprawie zmiany konstytucji, działającego przy Kancelarii Prezydenta RP. Autor szeregu publikacji naukowych, popularnonaukowych i artykułów, także w „Rzeczpospolitej”.

Paweł Wojciechowski, Izba Kontroli Nadzwyczajnej. Nie był sędzią sądów powszechnych, sędzia SN od maja 2022 r. Profesor Uniwersytetu Warszawskiego, członek Polskiego Stowarzyszenia Prawników Agrarystów; naukowo specjalizuje się w prawie żywnościowym, rolnym i prawie gospodarki nieruchomościami.

Paweł Wojciechowski

Paweł Wojciechowski

materiały prasowe

Od roku 2019 r. pracował w SN, najpierw jako członek Biura Studiów i Analiz SN, a od 2021 r. jako asystent – specjalista ds. orzecznictwa w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i  Spraw Publicznych.

Marek Siwek, Izba Karna. Sędzia od 2001 r. kolejno w Sądzie Rejonowym, Okręgowym i Apelacyjnym w Lublinie. Sędzia Sądu Najwyższego od 2018 r. Na UMCS w 2011 r. uzyskał stopień doktora nauk prawnych, naukowo specjalizuje się w prawie karnym. Od 2010 r. wykładowca KSSiP, gdzie prowadził wykłady dla sędziów, prokuratorów oraz urzędników sądowych.

Marek Siwek

Marek Siwek

materiały prasowe

Zbigniew Korzeniowski, Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Sędzia od 1992 r: Sąd Rejonowy, a następnie Okręgowy w Opolu i Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, w SN od 2007. W zdaniu odrębnym do głośnej uchwały trzech starych izb SN, która zakwestionowała status nowych sędziów, napisał m.in., że odsunięcie od orzekania całej grupy sędziów stanowi zmianę ustroju sądów, co może nastąpić tylko w drodze ustawy.

rp.pl

Czytaj więcej

Nie będzie przerwy w dyscyplinarkach

Czytaj więcej

Umiarkowany układ w Izbie SN do spraw dyscyplinarek