Ministerstwo Sprawiedliwości rezygnuje z drukowania ogłoszeń sądowych w prasie. Projekt nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego oraz innych ustaw jest już właściwie gotowy.

– Chodzi np. o ogłoszenia niezbędne w postępowaniu spadkowym czy komornicze – tłumaczy Łukasz Piebiak, wiceminister sprawiedliwości. Cel jego zdaniem jest oczywisty. Ma być taniej dla obywateli i bardziej dostępnie – tłumaczy.

Na czym mają polegać zmiany?

Otóż np. art 531 § 1 k.p.c. stanowi dziś o uznaniu za zmarłego i stwierdzeniu zgonu. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w takich sprawach umieszcza się w piśmie poczytnym na całym obszarze kraju i podaje do publicznej wiadomości w miejscu ostatniego zamieszkania zaginionego w sposób na tym obszarze przyjęty. Po zmianie ogłoszenie o wszczęciu postępowania podlega publikacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Tak też będzie ze stwierdzeniem zasiedzenia czy stwierdzeniem nabycia spadku. Podobnie rzecz się ma z obwieszczeniem licytacji. Na co najmniej dwa tygodnie przed zaplanowanym jej terminem ogłasza się ją publicznie w budynku sądowym i lokalu organu gminy, w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz na stronie internetowej Krajowej Rady Komorniczej.

Na jej stronie znajdą się też informacje o wszczęciu egzekucji, wywiesi jej komornik. Monitor Sądowy będzie udostępniany za darmo na stronach internetowych Ministerstwa Sprawiedliwości oraz sądów.

W projekcie przesądzono też, co robić, kiedy w procesie karnym okaże się, że jest wielu pokrzywdzonych. Kiedy do tego dojdzie, o przysługujących im uprawnieniach zostaną powiadomieni poprzez ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, radiu i telewizji.

Jako pierwsze o rezygnacji z publikowania wszelkich ogłoszeń w prasie drukowanej zdecydowało Ministerstwo Skarbu Państwa. Przygotowało projekty przepisów, które znoszą obowiązkową publikację komunikatów i ogłoszeń w ogólnopolskiej prasie przez resort i spółki z udziałem Skarbu Państwa.

Dzięki nowelizacji spółki Skarbu Państwa oraz budżet państwa miały zaoszczędzić łącznie 6–8 mln zł rocznie. W dobie cyfryzacji ogłoszenia są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra właściwego oraz na stronie internetowej spółki.

Argument? Prasa drukowana jako tablica ogłoszeń stała się mniej uniwersalna – brzmi uzasadnienie.

Etap legislacyjny: uzgodnienia resortowe